Ordfører Per Kristian Lunden har som vanlig både E18 og korona på agendaen, men det blir også formannskapsmøte og kulturprisutdeling kommende uke.

Kulturpris

Mandag ettermiddag deler jeg sammen med leder i kulturutvalget ut Risør kommunens kulturpris for 2020. Kulturutvalget har i lukket møte kommet fram til en verdig kulturprisvinner. Hvem som får prisen vil bli kjent mandag ettermiddag.

E18 kommunesamarbeid

Det blir bare et par møter i plansamarbeidet for ny E18 mellom Dørdal og Grimstad denne uka. Planprogrammet for strekningen Dørdal-Tvedestrand er vedtatt. Dermed kan selve reguleringsarbeidet fortsette fram mot endelig vedtatte reguleringsplaner før sommeren. Det blir mer arbeid sammen med Nye Veier for å vurdere mulighetene for å beholde dagens E18 forbi Moland til Pinesund, som er svært viktig for de næringsdrivende på Moland.

Korona-beredskap

Onsdag er det nytt digitalt møte i den bredt sammensatte gruppa som arbeider med beredskap mot korona-smitte. Vi går gjennom status på de ulike enhetene i kommunen og kommuneoverlegen bidrar med vurderinger av smittesituasjonen. Vi får rapporter fra skole og barnehage og situasjonen i hjemmetjeneste og på sykehjem. Beredskapsgruppa vurderer også kapasitet for testing og opplegg for smittesporing hvis vi får smitte i kommunen. Vi ser nå strenge tiltak nasjonalt og ekstra strenge i storbyer og kommuner med mye smitte. Også i Risør må vi være på vakt og begrense reiser og sammenkomster. Vi tar også opp spørsmål og innspill som har kommet i løpet av siste uke. Denne uka vil vi arbeide spesielt med behovet for testing i førjulstida. Mange kommer hjem til Risør i jula, og da er det viktig både å tenke strengt smittevern og samtidig tilby testing.

Politiske utvalg

Onsdag er det møte i de politiske utvalgene, miljø- og teknisk, livsløp og kultur. Dette blir de siste utvalgsmøtene før jul.

Museum og arkiv

Torsdag er det generalforsamling i Aust-Agder Museum og Arkiv. Dette er en viktig institusjon for kommunene i fylket, ikke minst på grunn av arkivet som tar vare på og katalogiserer arkivmateriale fra kommunene. Risør kommune har en eierandel i det interkommunale selskapet, derfor møter jeg som representant for kommunen på generalforsamlingen.

Formannskapet

Torsdag kveld er det møtet i formannskapet. Her skal vi blant annet behandle bruk av det kommunale koronafondet til kommunens egenandel for utbygging av bredbånd i hele kommunen. Et annet forslag omfatter utvikling av det framtidige Risørkrysset på E18 til grønn industrivekst. En annen sak som skal tas opp i møtet er priser på næringstomter i Risør.