Det var ved utgangen av november 116 personer registrert som helt arbeidsledige i Risør. Dette er en nedgang på sju den siste måneden.

Tekst: Tore Myrberg

De 116 ledige er fordel med 62 menn og 54 kvinner. Tall fra NAV viser at dette utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken, noe som tilsier at Risør har en lavere ledighet enn landsgjennomsnittet, men høyere ledighet enn snittet for Agder.

Sett i forhold til for ett år siden har ledigheten steget med 50 prosent i Risør, noe som blant annet skyldes at det fortsatt er en del mennesker som er i permisjon.

Her har du tabellen som viser tallene for alle kommunene i Agder:

Vi legger også med pressemeldingen fra NAV Agder:

Ledigheten økte i Agder siste måned

Fredag 27. november var 9 727 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. – Det er 137 flere enn for en måned siden, samtidig er det nå 89 flere registrerte permitterte enn i oktober, sier fungerende direktør i NAV Agder, Hilde Høynes.

5 079 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 3,9 prosent av den samlede  arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder har økt med 89 personer siste måned.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 6 255 personer, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er på 4,4 prosent. I tillegg var 3 472 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere Dette er 35 færre enn forrige måned.

Totalt var dermed 9 727 personer, eller 6,4 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. Statistikk fra NAV Agder viser at 1 044 av de helt ledige er permitterte. Det samme gjelder 1 300 av de delvis ledige. Til sammen er 1,5 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Den siste måneden har 1 438 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 42 prosent av de nye oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. I tillegg er 1 125 av de som var registrert som arbeidssøkere i oktober ikke lenger registrert hos NAV i november. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant helt ledige er det flest innen reiseliv og transport (738), butikk og salgsarbeid (611) og bygg og anlegg (537). Yrkesgruppen blant helt ledige med størst økning siste måned er reiseliv og transport, der det er 156 flere enn for en måned siden.

I november er det registrert 1 258 ledige stillinger i fylket. Dette er 26 flere enn i november 2019. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (345), undervisning (113) og bygg og anlegg (108).

-Den samlede arbeidsledigheten i Agder øker, men vi ser samtidig en nedgang i bransjer som industri og ingeniør- og IKT- fag. Det er også positivt at antall ledige stillinger er på samme nivå som november i fjor. Vi oppfordrer alle arbeidssøkere til å være aktive og fleksible når de leter etter ny jobb. sier fungerende direktør i NAV Agder, Hilde Høynes.