Prisene på næringstomtene kommunen har tilrettelagt på Hestemyr går nå trolig kraftig ned. Men, først må saken igjennom i bystyret.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det nye industriområdet fikk i februar et prisnivå hvor man for store tomter måtte betale 500 kroner pr. kvadratmeter, mens de små gikk for 550 kroner pr. kvadratmeter.

Framover vil kvadratmeterprisen for tomtene ligge langt lavere. Forslaget fra administrasjonen er at prisen pr. kvadratmeter skal være  på 250 kroner for store tomter og 350 kroner for små.

En kuriositet i saken er at formannskapet opprinnelig ønsket et prisnivå på Hestemyr som lå lavere på store tomter enn det man vedtok i dag, men at det den gang ble stoppet av kommunedirektøren som mente det kunne være problematisk i forhold til ESA-regelverket å legge seg under kostpris.

Nå har tomtene vært til salgs gjennom store deler av 2020 uten at det har blitt solgt en eneste tomt, noe kommunedirektøren mener gir grunnlag for å sette prisene kraftig ned.

Venstres Stian Lund la på vegne av sitt parti fram et forslag om en pris på 200 kroner pr. kvadratmeter på Hestemyr, uansett om det er stor eller liten tomt.

– Vi ser nå at feltet på Hestemyr er brysomt å bli kvitt. Det har en lang, smal vei og ligger langt fra E18. Vi ser at tomtene ikke er så attraktive som Moland eller Tvedestrand, så vi trenger en boost for å få disse unna, sa Lund.

Samtidig foreslo Lund at man på Moland framover har en pris på 250 til 300 kroner pr. kvadratmeter.

Enden på visa ble at politikerne i formannskapet ikke ville ta noen avgjørelse selv, og at de sendte saken videre til bystyret.

– Bare husk at vi har budsjettet også i det møte, og at denne saken kommer sist. Men, vi tar den dit, sa ordførere Per Kristian Lunden.

Samtidig ble det vedtatt en innstilling til bystyret. Hvor Stian Lunds forslag for Hestemyr  med flat pris på 200 kroner pr. kvadratmeter, mens kommunedirektørens forslag for Moland ble vedtatt som følger:

Prisrammen for delvis opparbeidet næringstomter på Moland justeres for å samsvare med prisene på Hestemyr. På grunn av redusert tilgjengelighet etter at E18 tas bort, og fordi det her er behov for mer fleksible priser, settes prisspennet for henholdsvis store og små tomter til kr 200-250 pr m2, og kr 250-350 pr m2.