Blir trolig minst halvering av prisen på Hestemyr

Prisene på næringstomtene kommunen har tilrettelagt på Hestemyr går nå trolig kraftig ned. Men, først må saken igjennom i bystyret.