Formannskapet i Risør ønsker å bruke to millioner kroner til utbygging av bredbånd i hele kommunen.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Risør kommune ønsker dermed å legge ned betydelige ressurser for å sikre flere innbyggere i kommunen høyhastighetsbredbånd.

– Dette er en veldig god investering og et viktig tilbud i forhold til bosetting, men også for hytter og fritidsboliger som vil få det samme tilbudet, sa ordfører Per Kristian Lunden (Ap).

Enig om formål men ikke om inndekning

Han fikk støtte fra Stian Lund (V).

– Av alle de sakene vi har hatt om å bruke koronapenger, er dette den aller beste. Dette er virkelig samfunnsbyggende, sa Lund.

Ikke alle var like godt fornøyd med at pengene skulle tas fra koronafondet.

– Det gir et feil signal til næringslivet. Koronakrisen er ikke over, så jeg ønsker at vi skal finne pengene et annet sted, sa Viktor Hauge (Sp).

– Er våre penger

Han ba derfor om at pengene skulle tas fra disposisjonsfondet. Deretter gikk Kai Strat (H) på talerstolen med støtte til Hauge, og med forslag om at saken ble sendt til bystyret for behandling.

– Jeg synes tre millioner er mange penger, og vil at de 29 representantene i bystyret skal få en mulighet til å ha en mening, sa Strat.

Kommunedirektør Trond Aslaksen understrekte at det uansett er snakk om kommunens penger, enten man tar det fra et koronafond eller et disposisjonsfond.

– Det vil fortsatt være 900 000 kroner igjen på koronafondet, og næringssjefen mener det er nok fram til sommeren, sa han.

Enden på det hele ble at formannskapet foreslår å tilbakeføre penger fra koronafondet til disposisjonsfondet og fra der øremerkes tiltakene. Samtidig blir saken sendt videre til bystyret for endelig avgjørelse.

Disse står på lista

I en kartlegging har man funnet fram til ni områder hvor det er aktuelt å få på plass bedre løsninger enn i dag. Disse områdene er:

Sivik/Øysang, Søndeled/Stamsø, Vormeli, Barmen, Åmland, Grimsland, Ordal, Gloppe og Fie/Åkvåg.

Et grovt anslag viser at det er området Søndeled/Stamsø som trolig er det rimeligste stedet å bygge sett i forhold til antall husstander, mens Barmen kommer ut som det stedet hvor kostnadene fordelt pr. husstand er høyest.

– De pengene vi nå foreslår å bevilge gjør at stort sett alle skal kunne få, bortsatt fra Barmen, sier Lunden.