Vil bruke millioner på å nå bredere ut med bredbånd

Formannskapet i Risør har vedtatt å sette av to millioner kroner til utbygging av bredbånd i hele kommunen.