Formannskapet i Risør sa i går nei til en søknad fra Mesel Entreprenør AS om 300 000 kroner i koronastøtte.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Bedriften hadde søkt om støtte for å kunne tilpasse byggeplasser til koronasituasjonen, slik at de får effektive, men smittesikre byggeplasser.

Vurderingen fra administrasjonen var at dette handler om en omlegging av driften for å tilpasse den koronasituasjonen, og at man dermed snakker om et driftstilskudd.

Det blir også påpekt at det er utfordringer for alle bransjer i disse koronatider, og at byggebransjen ikke er den som er kommet dårligst ut i den sammenheng.

Under debatten i formannskapet ble det hintet om at flere nok kunne tenke seg å gi et mindre beløp enn det omsøkte, men konklusjonen ble at man ikke så at denne søknaden kommer inn under det lokale koronafondet.

Da saken kom til avstemming var det derfor et enstemmig formannskap som sa nei til søknaden.