Per Kristian Lunden er ordfører i Risør. Foto: Tore Myrberg

Det blir en travel uke for ordfører Per Kristian Lunden, som topper seg torsdag når bystyret skal vedta budsjettet. Her er ordførerens uke:

Budsjettarbeid

Torsdag i denne uka blir det avsluttende budsjettbehandling i bystyret. Det vil si at denne og neste uke blir preget av budsjettarbeid i partiene og partiene imellom. Det blir flere krevende avveininger i et stramt budsjett, men det er også viktig å samle seg om viktige prioriteringer der det er mulig. Posisjonspartiene Arbeiderpartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har allerede samlet seg om et pakke-forslag som er lagt ut til offentligheten for påvirkning og kommentarer.

E18 kommunesamarbeid

Det blir også noen møter i plansamarbeidet for ny E18 mellom Dørdal og Grimstad denne uka. Planprogrammet for strekningen Dørdal-Tvedestrand er vedtatt. Dermed kan selve reguleringsarbeidet fortsette fram mot endelig vedtatte reguleringsplaner før sommeren. Det blir mer arbeid sammen med Nye Veier for å vurdere mulighetene for å beholde dagens E18 forbi Moland til Pinesund, som er svært viktig for de næringsdrivende på Moland. Det arbeides også videre med et best mulig Risør-kryss.

Dobbelt-jubileum

Tirsdag møter jeg Arendals ordfører Robert Cornels Nordli på hans kontor i Arendal for å snakke samarbeidsprosjekter ved vårt felles byjubileum i 2023. Både Arendal og Risør vil hver på våre måter markere at det er 300 år siden vi fikk bystatus, men det er også interessant med noen felles jubileumsprosjekter. Vi lager også en felles-invitasjon til Slottet for å sikre kongelig besøk i begge byene.

Korona-beredskap

Onsdag er det nytt digitalt møte i den bredt sammensatte gruppa som arbeider med beredskap mot korona-smitte. Vi går gjennom status på de ulike enhetene i kommunen og kommuneoverlegen bidrar med vurderinger av smittesituasjonen. Vi får rapporter fra skole og barnehage og situasjonen i hjemmetjeneste og på sykehjem. Beredskapsgruppa vurderer også kapasitet for testing og opplegg for smittesporing hvis vi får smitte i kommunen. Vi ser nå strenge tiltak nasjonalt og ekstra strenge i storbyer og kommuner med mye smitte. Også i Risør må vi være på vakt og begrense reiser og sammenkomster. Vi tar også opp spørsmål og innspill som har kommet i løpet av siste uke. Denne uka vil vi arbeide spesielt med behovet for testing og smittevernregler i førjulstida. Mange kommer hjem til Risør i jula, og da er det viktig både å tenke strengt smittevern og samtidig tilby testing.

Bærekraftsuke

Onsdag ettermiddag deltar jeg på avslutningen av Bærekraftsuka ved Risør videregående skole. Skolen satser målbevisst på bærekrafts- og klimaprosjekter og jeg er spent på hva elevene ved skolen vil formidle. Jeg vil også skryte av elever og lærere som har støtta så helhjerta opp om skolen i de siste ukene med uro rundt skolens framtid.

Bystyret

Torsdag er det bystyremøte i Risørhuset. Den store og viktigste saken er budsjett for 2021 og økonomiplan og handlingsprogram for 2021-2024. Det blir også drøfting av åpningstider på utestedene i jula sett i forbindelse med smittevern. Av andre saker er bosetting av flyktninger, bruk av kommunalt næringsfond til utviklingstiltak, oppfølging av blåskjellanleggene i Risør, Tvedestrand og Arendal og prosjektplan for byjubileet i 2023. Det blir også en hyggelig pause i møtet for å dele ut stipender.