Allerede før torsdagens møte har flertallet i bystyret blitt enig om endringer i budsjettet for 2021. Selv er de godt fornøyd med både prosess og resultat.

Tekst og foto: Tore Myrberg

I et tre siders dokument presenterer Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti hvordan de skal sette sitt preg på det endelige budsjett for 2021 og handlingsprogram og økonomiplan for den kommende fireårsperioden.

– Det har vært en smertefri og veldig hyggelig prosess å komme fram til dette, og vi har et resultat med mye god sosial politikk, forteller Andrew Windtwood (R).

– Også har vi tatt mer vare på grunnbemanningen. De folkene som gjør de viktige jobbene, føyer Elen Lauvhjell (Ap) til.

Har inndekning

Med dette tenker hun blant annet på bemanningssituasjonen innen renhold, hvor det i kommunedirektørens forslag ligger vesentlige kutt.

– Kommunedirektøren har lagt inn hardere kutt enn vi ønsker. Derfor er vi glade for å få inn igjen penger til renhold og til sosialhjelp. I det hele synes jeg denne pakken har en god sosial profil.

Samtidig mener de fire å ha en god måte å skaffe de ekstra pengene som skal brukes for å sikre inndekningen.

– Dette sikres gjennom man legger inn igjen distriktstilskuddet på 9,3 millioner kroner for hele periode, og at vi setter et forventet utbytte fra Agder Energi på 4,5 millioner. Sånn vi ser det har kommunedirektøren vært alt for pessimistisk når det gjelder inntektene i sitt budsjettforslag, sier Lauvhjell.

Alle skal få

Hele dokumentet bærer preg av at alle fire partiene har vært med på utformingen. Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF) er glad for at de andre partiene er med på KrFs hjertesaker.

– Det er jo ikke slik at det kun er KrF som er for de tingene vi har fått med. Men, det har vært viktig for oss å sikre bevilgningen til Det kirkelige fellesrådet, sier Bredal Larsen.

For kommunedirektøren hadde foreslått kutt innen denne sektoren.

– Dette handler om å gi fellesrådet et budsjett det får an å drive med. Og ikke minst om brannsikkerhet for kirkene.

Stor enighet om brannstasjonen

Et punkt som det aldri en gang var noen diskusjon om, var vaktordning og beredskap for brannstasjonen i Risør. For ingen av de fire partiene ønsker en løsning hvor det kuttes i dagbemanningen.

– Dette var en helt avgjørende sak for oss. Her har vi en av Europas best bevarte trehusbyer, og en redusert bemanning kunne blitt kostbart om vi for eksempel fikk en situasjon som den i Lærdal, sier Viktor Hauge (Sp).

I tillegg legger Hauge stor vekt på at man presenterer en budsjettpakke som ivaretar hele kommunen.

– Vi må tenke hele kommunen for å få folk til å flytte hit, om ikke skyter vi oss selv i foten. Så skolestruktur og bygdene er viktige for oss.

Verne om familiene

Et element Andrew Windtwood (R) ser som vesentlig i budsjettforslaget, er satsingen på barnefamilier.

– For oss, og de andre partiene som er her, er det viktig at barnetrygden holdes utenfor beregningene om sosialhjelp. Og det har vi jo et bystyrevedtak på fra i år. Dette er også viktig å se i sammenheng med tekstforslaget om å jobbe med barnefamiliene med lavest inntekt, sier Windtwood.

Han trekker fram demens og psykisk helse som et annet punkt de fire partiene er enige om å styrke.

Skolesatsing

En av postene i forslaget hvor det må graves dypt i kassa, er saken om Røysland-elevene. Kommunedirektøren har foreslått å ta disse tilbake til Risør, mens samarbeidspartiene med flertall i bystyret har lagt de pengene tilbake inn i budsjettet.

Samtidig sier man at saken skal belyses grundig når Songe skole legges ned i 2023.

Det er også et tekstforslag som vil få flertall om at dagens skolestruktur skal ligge fast med skoler i Risør, Søndeled og Hope, noe alle partiene i bystyret har frontet hele veien.

Trykk her for å laste ned hele dokumentet fra de fire partiene