Arild Mathisen trekker linjene noen år tilbake i sitt leserinnlegg hvor han sier nei til isbar ved Danielsens trapper.

Har du et leserinnlegg du vil ha med hos iRisør.no? Send oss en epost på post@irisor.no, og helst med et bilde av deg selv eller saken du skriver om.

NEI til isbar

Det er lov å søke, og det er lov å håpe……………

I Aust-Agder Blad den 14.02.14 står det at Terje Larsen søker om å plassere en mobil isbar på Torvet eller ved Danielsens trapper. Videre står det at søknaden ble avslått ved behandling i teknisk komitè. Det var Høyre og Venstres som den gangen stemte for å godkjenne søknaden.

Da er det å håpe at flertallet også denne gangen har den samme holdningen, da det er samme søknad.

At det en gang har stått en kiosk ved Danielsens trapper, kan vanskelig ansees som et argument for å tillate en slik massiv og dominerende kiosk plassers i dette sentrale byrommet.

I 2002 ble det gjennomført et svært omfattende arbeid, hvor 4 arbeidsgrupper og en styringsgruppe utredet følgende temaer: «Landskap og grønnstruktur», «Trafikk og parkering», «Torvet – Indre havn – Holmen» og «Møblering av offentlige rom». Det er sterkt å håpe at slike utredninger blir husket og brukt, og ikke bare blir liggende i skuffen, da de inneholder svært mange positive og konstruktive ideer og forslag.

I rapporten som omhandler «Møblering av offentlige rom» er Danielsens trapper et sentralt punkt. Det heter blant annet:

«Plassen belyses med lave belysningssøyler. Det var enighet om å etablere belysning under benken og rundt treet slik at denne lyser opp i trekronen. Et mindretall ønsket mer grønt i belegningen, plen, armert gress, o.l. Det var enighet om å innpasse en vannpost og et mindre vannspeil, fontene, ol.»

Arbeidsgruppens  forslag ble visualisert, slik det fremgår av vedlagte skisse.

Ja, det er SLIK arealet foran Danielsens trapper burde vært opparbeidet  – et sentralt lite «pusterom» i bybildet. Kanskje opparbeidelse av dette arealet kunne bli en gave til Risør by i forbindelse med byjubileet i 2023.

Kommunen har i svært mange år arbeidet for å få følgende skilt ved E18: TREHUSBYEN RISØR – og det har vi nå fått. Det å plassere en mobil isbar, med en størrelse, form og materialbruk,  ved Danielsens trapper vil være klart i strid med kommunens sterke ønske om å profilere RISØR som en av Europas best bevarte trehusbyer, og det vil være i strid med verneplanens intensjoner og målsetninger.

Arild Mathisen.