Minneord over Anne Aanerud (1952-2020). Tekstil-kunstner og tidligere leder for Risør kunstpark.

Annes død kom som et sjokk, selv om vi visste hvor definitiv sykdommen var. Nå er du så langt borte, og samtidig så levende nær. Anne vi ser deg i minnene enda, i galleriet i Kunstparken. Du åpner en utstilling stolt, engasjert og glad, overvinner din sjenanse og holder åpningstalen på din unike engasjerte, profesjonelle måte, samtidig folkelig ujålete og med humor og selvironi. Dine taler til publikum var visuelle standupshow hvor timing og formidling var av ypperste merke! Ja, du åpnet opp og viste oss kunsten på nye måter.
Vi som nå er igjen snakker til deg, som om du er levende; for du lever så sterkt i våre minner.

Du var så levende, så elektrisk engasjert, så presis i hvordan du brukte de strenge geometriske formene i dine visuelle verk, så engasjert i talene og samtalene med publikum.

Du var kompetent i hvordan du brukte den visuelle arven fra Modernismen. Vi dine kolleger og ditt publikum, ble så ofte fascinert av styrken og skjønnheten i ditt stramme formspråk, og fargenes avstemte rikdom. Farger som åpnet seg og utdypet det strenge.
Skjønnheten i den siste utsmykningen du utførte i gravkapellet i Arendal er slående. Den rike koloritten i de to store tekstilene er verdige og livsbejaende, og åpner for både sorg og glede. Utsmykkingen er et samarbeid med hennes nære venninne tekstilkunstneren Ragnhild Monsen.

Etter år med en omfattende utstillingsvirksomhet og store utsmykningsoppgaver, som den norske ambassaden i Saudi-Arabia (1985), Aker Brygge i Oslo (1989) og det største arbeidet, den fantastiske fasadeutsmykningen av kunnskapsenteret ved St. Olavs hospital i Trondheim 2007; engasjerte Anne seg som leder i Risør Kunstpark i 2014.
Du var målbevisst og så verdien i å styrke både galleriet og kunstnerfelleskapet. Din bevissthet om sykdommen som gradvis stjal dine krefter, gav deg også styrken og motet til å se hvordan Kunstparken kunne styrkes og fornyes. Anne ble sammen med Arnfinn Haugen et sterk tospann.

Ditt engasjement for de unge kollegene var sterkt og ekte. En av de utstillingene som Anne hadde stor glede av å kuratere, var tegneutstillingen til Imad Alwahibi i Prosjektrommet. Et nært vennskap utviklet seg og hun støttet hans kunstneriske bane videre.

Anne og styret formet en rekke sterke utstillingsprogram for galleriet, og inspirerte oss alle, både publikum, utstillere, kunstnerkolleger og kulturpolitikere.

Vi som samarbeidet med deg i Kunstparken som styremedlemmer, kunstnerkolleger eller arrangører opplevde et engasjement og et krav til kvalitet, som vi vil føre videre.
Du var alltid lett å spørre om råd og innspill når en av oss stod fast og trengte ditt kompetente blikk.

Vi er takknemlige for det fine samarbeidet vi har hatt over så mange år og igjennom så mange faser.

Styret og kunstnere i Risør Kunstpark
v Arnfinn Haugen og Sigurd Lindstrøm