Bård Birkedal er næringssjef i Risør kommune.

Morrow Batteries har inngått intensjonsavtale om å etablere sin giga-battericellefabrikk i Eyde Energipark i Arendal.

Tekst: Tore Myrberg /pressemelding

Morrow Batteries har som ambisjonen om å produsere verdens mest bærekraftige batterier på det nye anlegget.

– Dette må være noe av det største som har skjedd innen næringslivet på veldig, veldig lenge. Dette betyr så enormt mye, også i form av ringvirkninger, sier næringssjef Bård Birkedal i Risør kommune.

Enorm mulighet

Han ser mange fordeler dersom intensjonsavtalen ender opp i det alle håper, nemlig en storetablering av en batterifabrikk i Arendal.

– Dette er jo en enorm mulighet for utvikling av nye arbeidsplasser i Arendal, og med ny vei snakker vi om 30 minutter unna Risør. Det gir indirekte muligheter for flere til å kunne skape seg et liv i Risør.

I tillegg kommer det markedet som vil oppstå som en konsekvens av en slik etablering.

– STN-bedriftene har jo vært positive til dette, i forhold til å kunne være leverandører. Jeg hadde en god følelse for at Arendal ville få dette, og dette er en fantastisk nyhet, sier Birkedal.

Sto mellom fire

Resten av denne saken er pressemeldingen som er sent ut fra Morrow Batteries i kveld:

– I den siste seleksjonsrunden har vi hatt fire veldig gode alternativer. Alle har virkelig stått på og levert solide prospekter, men vi har kommet frem til at Arendal tilbydde den beste pakkeløsningen, sier Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries.

Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries

Det har vært knyttet stor spenning til hvilken tomt som velges for Morrow Batteries sin storsatsning på Agder. Byggingen av fabrikkens første byggetrinn vil etter planen starte i 2023. Et enstemmig styre har gitt sin støtte til ledelsens anbefaling om å etablere fabrikken i Arendal.

– Det er en fantastisk tomt. Ettersom en del allerede er ferdig planert og regulert er den så godt som byggeklar. Det fundamentale som strøm og vann til kjøling er lett tilgjengelig, samtidig ligger tomten strategisk plassert rett ved E 18 med kort vei til flyplasser, havner og leverandører. Den korte veien til Europa er godt utgangspunkt for å utvikle verdens grønneste batterier, forklarer Andersen.

Et bærekraftig utgangspunkt

Kortreiste råvarer og bærekraft i alle ledd er viktig for Morrow Batteries sin ambisjon. Utover en sentral plassering fremhever Andersen mulighetene både i og rundt tomta samt havna i Eydehavn som viktige momenter. I tillegg passer utbyggingsplanene bra med Statnetts planlagte oppgradering av strøminfrastrukturen rundt Arendal, som gir økt forsyningssikkerhet og er avgjørende for å etablere en kraftkrevende fabrikk.

– På denne tomten vil vi være godt rigget for å håndtere logistikken på en effektiv og god måte, til minimal sjenanse for naboer og trafikanter. Den planlagte industritraseen ned til havneområdet gjør det mulig å tenke autonome kjøretøy, i tillegg er fleksibiliteten i havna viktig for å håndtere logistikken mot kundene på en god måte, forklarer Andersen.

Deler av tomten ble opparbeidet under byggingen av ny E 18 og er derfor byggeklar. Bruk av allerede opparbeidet areal bidrar til et minimalt klimafotavtrykk i etableringsfasen.

Bilde er hentet fra prospektet som ble levert inn for Eyde Energipark. Illustrasjon: RIFT/NSW Arkitektur

Agder har fått frem Norges fortrinn

Siden lanseringen av Morrow Batteries i juni tidligere i år har det vært et engasjement som mangler sidestykke. Hele 19 tomter ble trukket frem som mulige lokasjoner for batterifabrikken.

– Dette har vært en mobilisering jeg aldri kunne drømt om på forhånd. Engasjementet som har vært rundt fabrikken tror jeg har hatt stor verdi for både oss og alle involverte parter, sier Andersen

Ny grønn industri er viktig satsingsområde for Norge, der NHO’s rapport om «Grønne elektriske verdikjeder» trekker frem nettopp batteriverdikjeden som et av totalt seks områder der Norge har klare fortrinn internasjonalt. Prosessen rundt tomtevalget har ifølge Andersen bidratt til å vise hvilke muligheter Norge har.

– Jeg tror at dette har vært en god øvelse for mange når det gjelder å se industrielle muligheter. Tilgang på ren energi og stabil infrastruktur vil være avgjørende for mange kommende satsinger. Her har Agder absolutt vist hva som finnes av muligheter. Klargjorte tomter er en fordel i kampen om ny industri, så her har regionen allerede fått en god start, sier Andersen avslutningsvis.

Morrow Batteries ble etablert i juni 2020 etter initiativ fra Agder Energi og investor Bjørn Rune Gjelsten. Disse utgjør også majoriteten i selskapet, med henholdsvis 39% for Agder Energi Venture og 40% for Noah (eid av Gjelsten Holding).