iRisør.no har vært så heldige at vi får vise en HEL-julegudstjeneste fra Risør som hilsen til Risørs befolkning julaften.

Foto: Smeland Media

På grunn av koronasituasjonen får et begrenset antall delta på gudstjenestene julaften. Derfor er vi glade for å kunne formidle noe av julebudskapet på denne måten klokken 16 på den store dagen.

I tillegg vil soknepresten i Risør, Ellen Gryting, dele sin julehilsen med oss allerede klokken 12 julaften.

Hva er en HEL-julegudstjeneste?

En del lurer sikkert på hva en HEL-julegudstjeneste er, og det forklarer vi gjerne.

Risør menighet har et aktivt arbeid sammen med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette arbeidet har vokst frem som en viktig del av menighetens arbeid. I en slik gudstjeneste får vi alle delta på egne premisser og med egne gaver.

Rune Rasmussen, tidligere sokneprest i Risør og nå spesialprest for inkluderende kirkeliv i bispedømmet, sier det på denne måten:

– Ingenting er viktigere enn å se på alle mennesker som bidragsytere. Alle har noe unikt å bidra med. Denne dype overbevisningen ligger bak HEL-arbeidet i kirken. Gjennom en gudstjeneste der vi alle får delta som de vi er, åpnes dører til tilhørighet for flere i kirken. En HEL-gudstjeneste er en gudstjeneste som lar mennesker delta og formidle til glede for oss alle, sier Rasmussen.

Han utfordrer oss som enkeltmennesker eller familie å ta tid denne julen til å se gudstjenesten.

– Jeg tror dere vil oppleve gleden som ligger i formidlingen og kanskje forstå enda bedre julens gode budskap for oss mennesker, avslutter han.

«Sendeplanen» på iRisør.no blir dermed som følger:

Julaften kl. 12 legges det ut en videojulehilsen fra Sokneprest Ellen Gryting.
Årets digitale julegudstjeneste legges ut kl. 16.00.