Lurer du på hva som står på timeplanene til Per Kristian Lunden? Her er ordførerens uke for de kommende dagene.

Digitale arbeidsdager

Smittevernet skal være spesielt strengt i årets to første uker. Kommunen og andre offentlige institusjoner har flytta alle møter til digitale plattformer og de som kan skal arbeide fra hjemmekontor. Jeg følger opp dette så lojalt som mulig, men har for lengst opplevd at de digitale møtene har sine begrensninger i forhold til fysiske møter. Digitale møter er greit nok for å gi informasjon og i grupper der deltakerne kjenner hverandre og har arbeidet sammen tidligere. Men for å drøfte, finne kompromisser og gjøre kompliserte og sammensatte vurderinger er det mer krevende. Jeg håper virkelig det blir mulig med flere fysiske møter etter hvert, men jeg frykter at den strenge nedstengningen vi ser nå vil fortsette noen uker. Da kan det også spøke for bystyremøtet 28. januar som var planlagt i Risørhuset. Men det får vi komme tilbake til etter som vi får nye forskrifter og råd om smittevern.

Vaksiner og smittevern

Risør kommune har fått første levering med 30 vaksinedoser i forrige og 35 vaksinedoser i denne uka (det viser seg i praksis at vaksineforsendelsene kan utnyttes til noen flere doser). Vi har så langt ikke fått oppdateringer om ytterligere leveranser, men det kan komme når som helst. Vaksineringen har startet på Frydenborgsenteret og fortsetter etter en vaksineplan. Vi følger de nasjonale prioriteringene og vil gi så mye informasjon som mulig om vaksineringen i kommunen og jeg vil fortsette med ukentlige video-oppdateringer om korona-situasjonen. Oftere, hvis det er behov. Sammen med informasjon om vaksinasjon blir det også fortsatt informasjon om smittevern. I Risør vil vi følge de nasjonale smittevernreglene, men det kan være behov for å gjøre lokale vurderinger ut fra praktiske forhold.

Skolebusser

Forrige uke hadde jeg og kommunedirektøren møte med KS Agder, Agder fylkeskommune og Agders kollektivselskap AKT Agder for å få informasjon om og gi vurderinger av skolebusstilbudet. AKT gikk igjennom utfordringene de har, og de har åpenbart sitt å stri med ut fra smittevern ut fra ulike nivåer og kohorter. Men uansett må de av og til kjøre fra elever og prøve å sette opp ekstra busser eller hente elever som ikke får plass. Vi gjør en kartlegging av dette i Risør og gir AKT Agder beskjed om våre behov for ekstra busskapasitet. Jeg har fått henvendelser fra foreldre som spør om bruk av munnbind på bussene og tok dette opp med AKT i møtet. Det er opp til kommuneoverlegen å avgjøre om det er behov for påbud eller anbefaling om munnbind på buss. Så langt er rådet fra FHI at slike påbud eller anbefalinger bare bør komme i kommuner med sterkt smittepress eller der det er spesielt vanskelig å holde avstand. Risør har ikke spesielt høyt smittepress for tida, og jeg oppfatter at et påbud om munnbind er et tiltak vi eventuelt kan «spare» til mer krevende tider. Det får da bli en egen diskusjon der kommuneoverlegens råd er avgjørende.

E18 og fylkesveg 416

Også denne uka vil bli preget av planlegging av ny E18 og fylkesveg 416, Risørveien. Det er en svært viktig utviklingsoppgave for Risør og regionen. Viktigst for Risør er næringsveien, altså dagens E18 mellom Moland og Pinesund/Buråsen og et best mulig Risør-kryss og hensyn til vilt- og naturinteresser på hele E18-strekningen. Onsdag blir et nytt møte i styret for E18-plansamarbeid. Her blir det orienteringer fra Nye Veier og status fra arbeidet i kommunene.