En bilist ble plutselig fotgjenger etter å ha blitt stoppe i en laserkontroll på E18 ved Vinterkjær i formiddag.

Tekst: Tore Myrberg

Vedkommende var ikke i nærheten av å overholde fartsgrensen på stedet, som jo er 70 km/t. Selv etter det obligatoriske fradraget på målingen, ble resultatet en kraftig fartsoverskridelse.

113 km/t i 70-sonen betyr i utgangspunktet at man mister førerkortet for en periode på 6 – 8 måneder.  I tillegg kommer en saftig bot.

Det var flere andre som ikke klarte å holde fartsgrensen på stedet, men ingen med så høy fart at de mistet førerkortet. Totalt handlet det om ti bilister, som alle fikk et forenklet forelegg.