Styret i plansamarbeidet for ny E18 mellom Grimstad og Dørsdal må stå sammen og ta et felles ansvar for helheten i prosjektet. Det sier risørordfører Per Kristian Lunden.

Tekst og foto: Tore Myrberg

– Vi har snakket en del om hvordan vi skal jobber videre for å komme i mål med en reguleringsplan før sommeren. Da skal jo alle kommunestyrene gjøre sine vedtak med mange kompliserte avveininger, sier Lunden til iRisør.no

Nå gir styret imidlertid fagfolkene litt fri for å gå igjennom det som er kommet av innspill.

– Dette for at vi kan få tydeligere svar på hva som skal prioriteres.

Hensyn til næringslivet

Lunden sier det viktigste for Risør er at det blir tatt hensyn til vårt næringsliv og arbeidsplasser.

– Det henger igjen sammen med hele samfunnsutviklingen for Risør. Vi får jo et Risørkryss som ligger noe lengre unna sentrum enn i dag. Det får vi kompensert for fra Nye Veier, og vi har også en avtale med fylkeskommunen og Nye Veier om å få et skikkelig godt Risørkryss.

Se og hør hele intervjuet med ordføreren ved å trykke på videoen øverst i saken.