Ordfører Per Kristian Lunden er trygg på at Fossberg Kraft fortsetter å satse på Søndeled selv om de har solgt kraftverk andre steder.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Privat

Det var i går at Fosseberg Kraft sendte ut en pressemelding om at de selger fem mindre kraftverk til britiske Downing LLP.

– Jeg føler meg trygg på at Fossberg Kraft fortsetter planene med å utvikle småkraftverk på Søndeled og Stifoss, selv om de selger kraftverk på Vestlandet til et britisk investeringsfond. Satsingen på Søndeled og i Gjerstadvassdraget fortsetter som før. Det har jeg tydelig fått bekreftet etter dialog med daglig leder Tom Jensen i Fossberg Kraft i dag, sier Per Kristian Lunden.

Lunden sier han fikk en god forklaring på hvorfor Fossberg Kraft inkluderer det britiske investeringsselskapet Downing LLP på eiersiden i fem kraftselskap på Vestlandet.

– Det er strategiske avgjørelser som selskap må gjøre for å sikre kapital for vekst og utvikling. For Egelands verk er situasjonen den samme på eiersiden som nå. Ambisjonene og utfordringene er også de samme. Det vil si at selskapet først må rydde unna innsigelser og klagesaker i forhold til departement og andre offentlige instanser før kraftproduksjonen forhåpentligvis kan komme i gang.

Det betyr at Risør kommune fortsatt vil støtte opp som best de kan i arbeidet med å legge til rette slik at det kan komme i gang kraftproduksjon på Søndeled og Stifoss.

– Utgangspunktet vårt er at dette i tillegg til å være en interessant satsing på lokal fornybar energi, også gir muligheter for landskaps- og kulturminnevern langs vassdraget og utvikling av nærings- og boligområder på Søndeled.

Ordfører Lunden sier videre at han fortsatt oppfatter Fossberg Kraft som en seriøs og målbevisst utvikler av Egelands Verk.

– De har stor kompetanse på kraftproduksjon og har vært veldig lydhøre for lokale interesser. Det er ingen grunn til å spekulere i at kraftrettigheter i Gjerstadvassdraget, Stifoss og Søndeled havner i hendene på internasjonale fond og kapitalinteresser. Her er også hjemfallsretten uansett tydelig for norske kraftverk. Hjemfall er en del av de norske konsesjonslovene, og ble innført for å hindre at utenlandsk storkapital får kontroll over den norske vannkraften, avslutter Lunden.