Harald Olimb Norman ber de to største politiske partiene i Risør om å bli flinkere til å snakke sammen.

Tekst: Tore Myrberg

Dette kom fram i et videointervju som ble lagt ut på iRisør.no torsdag kveld. Olimb Norman mener politikerne i Risør ikke er gode nok til å samarbeide på tvers av politiske partier.

– Det har jeg sagt hele tiden. Glem ytterpunktene. Det er de to styringspartiene som må gå sammen og prate sammen. Høyre og Arbeiderpartiet. I Risør nå, som har de utfordringene som vi har med synkende folketall og slike ting. Ja, så må de to styringspartiene gå sammen i stedet for å krangle om hver minste ting, sier han.

Tenk arbeidsplasser

Olimb Norman er klar på at nok arbeidsplasser er det viktigste elementet som må på plass for at Risør skal kunne utvikle seg i positiv retning.

– Folk diskuterer boplikt, og det kan vi diskutere til vi blir grønne. Vi hadde ikke behøvd å diskutere boplikten om det bare hadde vært arbeid nok til folk. Da ville folk bosatt seg her. Man ville ikke tenkt på om det var boplikt.

Han jubler derfor for den batterifabrikken som kommer i Arendal.

– Den vil gi synergier for Risør, også må Risør bruke de mulighetene som det har i seg.

Må være ja-kommune

I intervjuet fremhever Olimb Norman viktigheten av å heie på de som tør å satse.

– Jeg synes det er fantastisk med Akselsen som har kjøpt alle disse tomtene av kommunen, nettopp fordi han tør å satse, kjempebra. Disse to jentene som nå starter dyrebutikk, kjempebra. Alle sånne ting må applauderes.

Han vil ha slutt på at man leter etter problemer når noen kommer med en idé.

– Vi må være en ja-kommune. Om det er arbeidsplasser eller om det er badstue på Damskipsbrygga. Tenk at vi kunne si nei til den badstua. I stedet for å applaudere ble den problematisert. Det er typisk, ikke bare Risør, men småbyer.

Her kan du se hele videointervjuet: