Ordfører Per Kristian Lunden. Foto: Tore Myrberg

Ordfører Per Kristian Lunden sier i denne utgaven av «Ordførerens uke» at følger oppfordringen om å bruke hjemmekontor så lojalt som mulig.

Samtidig er han klar på at det ikke er en optimal løsning. Her er uansett «Ordførerens uke» for uke 3:

Smittevern og digitale møter

Smittevernet har vært spesielt strengt i årets to første uker. Kommunen og andre offentlige institusjoner har flytta alle møter til digitale plattformer og de som kan skal arbeide fra hjemmekontor. Jeg følger opp dette så lojalt som mulig, men har for lengst opplevd at de digitale møtene har sine begrensninger i forhold til fysiske møter. Det blir gjort kjent nye regler og råd for smittevern fra regjeringen og folkehelsemyndighetene på mandag ettermiddag. De fleste regner nok med at de ordningene vi har nå fortsetter. Endringene forrige uke dreide seg først og fremst om grensekontroll. Risør er ingen grensekommune, men deler av næringslivet vårt har flere ansatte fra EØS-området. Vi fikk søndag informasjon om innføring av obligatorisk testing på grensen fra mandag kl. 17.00. Fra dette tidspunktet er det ikke mulig å teste seg 24 timer etter ankomst til Norge. Fortsatt er det viktig med et strengt smittevern i Risør. Vi har møter i kommunens kriseledelse både mandag og onsdag denne uka.

Vaksinering

Vaksineringsprogrammet mot Covid19 fortsetter denne uka med 24 nye doser til Risør. Neste uke får vi 90 doser. Vi arbeider oss nedover i prioriteringslistene som er satt opp etter nasjonale regler. Vi har nå vaksinert på sykehjem og noe helsepersonell og vi vil neste uke også komme i gang med andre dose vaksinering av de som fikk første dose like etter nyttår. Jeg får mange spørsmål fra folk som lurer på når det er deres tur til å få vaksine. Jeg kan dessverre ikke annet enn å svare at alle må vente på innkalling til vaksinasjon. Vi har nå et godt system for å sikre at alle får innkalling i den rekkefølge som er riktig. Siden vi så langt ikke vet hvor mange vaksiner vi får i ukene og månedene framover, kan vi ikke si når hver enkelt får vaksine. Noen kommuner prøver å sette opp langsiktige vaksineplaner og det kan vi også gjøre når vi vet hvor mange vaksiner vi får og når vi får de. Det vi allerede har klart er gode planer for å hvordan vi får organisert vaksineringen, enten vi får få eller mange vaksiner.

E18-planlegging

Også denne uka blir det flere møter rundt den interkommunale planleggingen av ny E18. Det viktigste for Risør er møtet med Statsforvalteren (Fylkesmannen) i Agder og Agder fylkeskommune på mandag. Her vil vi i Risør prøve å få en løsningen på å beholde «næringsveien» mellom Moland og Pinesund, altså dagens E18. Dette er svært viktig for bedriftene på Moland og dermed næringslivet i hele regionen. Både Statsforvalter og fylkeskommune mener at denne veien må tilbakeføres til natur når ny E18 kommer.

Skoleskyss

Fredag morgen blir det nytt dialogmøte om skoleskyss mellom Agder fylkeskommune, kollektivselskapet AKT, Kommunenes organisasjon KS og kommunene i Agder. Godt smittevern på skolebussene er en utfordring for mange elever nå.

Østre Agder

Fredag er det møte i Østre Agder regionråd. Vi skal blant annet diskutere forholdet til Kristiansand som regionhovedstad og ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland er med i møtet. Jeg har også tatt initiativ til at to saker kommer opp. Den ene er å gjenoppta et mer formalisert samarbeid med Grenlandsregionen for å se på felles satsing innen nærings- og samfunnsutvikling. Det andre er tilbakemelding fra festivalene i Østre Agder, der Risør Trebåtfestival og Risør Kammermusikkfest er inkludert. Festivalene har etablert et eget festivalforum og jeg deltok på oppsummeringen på det første møtet på trebåtbyggeriene på Moen for en tid siden.

Hestemyr

Fredag ettermiddag ønsker Risør kommune Langesand AS velkommen som etablerer på Hestemyr industriområde. Det blir signering av kontrakt og presentasjon av virksomhetens planer.