Til tross for at det fortsatt skal være strengt smittevern, lettes det nå på flere restriksjoner. Blant annet kan du igjen gå på kino.

Tekst: Tore Myrberg

Den viktigste endringen er nok likevel at ungdomsskolen og VIRK går fra rødt til gult nivå. Det betyr i klartekst at elevene skal møte på skolen igjen med virkning fra onsdag morgen.

– Informasjon kommer til elever og foresatte tirsdag morgen og skolene driver på gult nivå, med vanlig oppmøte hver dag men oppdeling i kohorter, fra onsdag morgen, opplyser ordfører Per Kristian Lunden.

Fortsatt strengt smittevernet

Han understreker at koronasmittevernet nasjonalt og i Risør fortsatt skal være strengt.

– Kriseledelsen i Risør kommune var samlet mandag ettermiddag og det blir gjennomført noen oppmykninger i tråd med nasjonale regler, sier Lunden.

Dette er endringer og justeringer i smitteverntiltak som gjøres i Risør fra tirsdag 19. januar:

Ungdomsskole og voksenopplæring (VIRK)

Ungdomsskole og VIRK går over til gult nivå. Informasjon kommer til elever og foresatte tirsdag morgen og skolene driver på gult nivå, med vanlig oppmøte hver dag men oppdeling i kohorter, fra onsdag morgen.

Hjemmekontor

Det åpnes for delvis tilstedeværelse på jobbkontor. De som ønsker å jobbe på hjemmekontor, skal fortsatt få anledning til dette. Nærmeste leder kan likevel kreve tilstedeværelse på jobbkontor når det blir vurdert som nødvendig. De som ønsker å vende tilbake til jobbkontor skal ha anledning til det. Det bør likevel som hovedregel kombineres med noe hjemmekontor slik at en unngår for mange samlet samtidig. Det bør utvises særlig varsomhet knyttet til avvikling av lunsj, «mingling» m.m. I den grad det lar seg gjøre bes ledere innenfor samme område koordinere dette slik tilstedeværelsen fordeles best mulig.

Fysiske møter

Fysiske møter skal begrenses i størst mulig grad men kan tillates i de tilfeller møtearrangør mener det er nødvendig og av stor betydning for verdien av møtet. Politiske møter arrangeres som hovedregel på Teams. Det gjøres unntak for bystyremøtene som arrangeres i den store salen i Risørhuset.

Risørhuset

Kinoen åpnes for vanlige forestillinger for innbyggere i Risør kommune med inntil 200 personer. Det samme gjelder andre arrangement i Risørhuset der deltakerne skal sitte i fastmonterte seter. Biblioteket holdes åpent for ordinær virksomhet

Ledelsen ved Risørhuset må sørge for at bestemmelsen rundt ekskludering av innbyggere fra andre kommuner blir gjort så godt kjent som mulig

Innendørs idrettsanlegg

Innendørs idrettsanlegg og svømmehall holdes åpne for grunnskole, barnehage samt barn og unge under 20 år.