Risør kommune har nå offisielt overtatt 20 vanlige og en handicap-parkering i tilknytning til leilighetskomplekset i Flisvika.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Markus B. Hansen

Flere av plassene har i lengre tid vært tilgjengelig for parkering, og nå øker antallet.

– Vi overtok for litt over en uke siden. Mye har vært tilgjengelig i over ett år, da 14 av plassene har stått umerket. Det vil si at skiltingen med boligsoneparkering har vært gjellende. Nå disponerer vi ytterligere seks plasser i garasje og en HC-plass, sier Odd Arne Børset i Risør kommune.

Nå er også disse parkeringsplassene offentlig, men reglene for beboerkort gjelder.

I løpet av kort tid regner han med at det vil komme på plass skilting om at dette er offentlig parkering.

– Men, det er viktig å presisere at det fortsatt er innen for sonen som krever beboerkort i perioden mellom 08 og 17. Og når vi får på plass skiltplanen, vil det gjelde døgnet rundt, sier Børset.

Han er klar på at de 21 parkeringsplassene er viktige for de som bor i Tangen-området.

– De er kjempeviktige. Det er dårlig dekning med parkering på Tangen, og disse 21 plassene har vært med i beregningen hele tid. For man mistet noen parkeringsmuligheter når det ble anlagt miljøgate, og dette kompenserer noe med de plassene som nå blir skiltet som offentlige.

Det er for øvrig mer enn parkeringsplassene kommunen nå overtar ansvaret for i Flisvika.

– Vi har også overtatt VA-anlegget, gang- og sykkelvei og lysanlegget. Så fremover er det driftsavdelingen hos oss som følger opp slik som brøyting og strøing, avslutter Odd Arne Børset.