Ordfører Per Kristian Lunden har forståelse for at mange synes det er uheldig at man bruker Risørhallen når gruppevaksineringen skal i gang.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Markus B. Hansen

Lunden mener likevel det ligger en god begrunnelse bak valget, slev om det vil fortrenge barn og unge som skal trene i hallen.

– Det er kommunens helseledelse som har valgt Risørhallen, med det jeg oppfatter som svært gode grunner. Likevel er min oppfordring at vi prøver å kombinere vaksineringen med best mulig bruk av hallen til idrett og trening, sier Lunden onsdag kveld.

Best fasiliteter

I utgangspunktet er det de som trener på torsdager dette vil gå ut over så lenge man trenger store lokaler til gruppevaksineringen. Lunden utelukker imidlertid ikke at det også kan gå ut over andre dager.

– Så langt har kommunen bare tenkt å gjennomføre vaksinering på torsdager, men får vi svært mange vaksiner på en gang må vi muligens også bruke flere dager, inkludert helg.

Ordførere sier videre at flere lokaler har vært vurdert i forhold til strengt smittevern under vaksineringer med mulighet til å holde god avstand. Til slutt skilte Risørhallen seg ut som det beste alternativet.

– Det må også være separat inngang og utgang. Lokalene må ha universell utforming og godt lys og stabil varme. Det må være vann og en sted der helsepersonell kan trekke opp vaksiner i ro og fred. Garderober er også en fordel for helsepersonell og også de som skal få vaksine.

Opp til 150 i timen

Og lista stopper ikke der. For lokalene må kunne være fleksible i forhold til inndeling når store mange skal vaksineres på kort tid.

– Det kan bli opp til 150 i timen. Det er viktig at alle vaksiner benyttes og det må ordnes systemer som sikrer dette. Vi regner også med at en del kan være nervøse for å ta vaksinen og i alle fall trenger ro rundt hele situasjonen, som også omfatter å sitte igjen i minst 20 minutter etter at vaksinen er satt. I tillegg kommer behov for nok parkeringsplasser nær lokalene

Flere steder vurdert

I jakten på det beste stedet for vaksinering av mange på kort tid, vurderte kommunens helseledelse blant annet  Risør rådhus, idrettsbygget, kommunehuset kantine, Frydenborgsenteret samt noen alternative industrilokaler i tillegg til Risørhallen.

– Det viser seg at hallen er klart best egnet, sier Lunden.

Han håper fokuset framover blir på at vaksineringen jo er en svært positiv hendelse for samfunnet.

– Det av avgjørende at vi får gjennomført vaksineringen så raskt og trygt som vi kan. Det legger grunnlag for oppmyking av smittevern og normalisering både i arbeid og fritid så raskt som mulig. Organisering av vaksinering, ikke minst større gruppevaksinering, er krevende å planlegge og gjennomføre og vi må velge de beste lokalene for å få dette til. Samtidig må vi lage et opplegg som skåner idrett og trening så mye som mulig. Det vil vi arbeide videre med i dagene og ukene som kommer, avslutter Per Kristian Lunden.