Med større mulighet til å gjøre lokale tilpasninger på smittevernstiltakene, løsner Risør kommune på reglene for treningssentre.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Markus B. Hansen

Det har lenge vært strenge restriksjoner på hvor mange som kan trene sammen. Framover blir det treningssentrene selv som tar vurderingen.

– Treningssentrene i kommunen har stor pågang med mange som vil trene. Rådene fra nasjonale helsemyndigheter er noe motstridende for treningssentre, men vi slipper nå opp for maks-grensen på 10 personer i gruppetrening. Nå blir det opp til treningssentrene å holde strenge smittevernregler ut fra den plassen de har til rådighet. Det er spesielt viktig å holde god avstand mellom de som trener, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Av annen informasjon i dagens koronaoppdatering tar vi med at Kulturnatta blir avlyst i sin tradisjonelle form, og at kommunen er usikre på hvordan 17.maifeiringen blir.

– Men, det blir ikke en tradisjonell feiring. Dette vil vi komme tilbake til, sier Lunden.