Det går mot en ny runde med gratis parkering i vinterhalvåret i Risør. Saken blir trolig behandlet i bystyret førstkommende torsdag.

Tekst: Tore Myrberg

Det er Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF) og Elen Lauvhjell (Ap) som har sendt en interpellasjon til ordføreren, med spørsmål om saken kan behandles allerede i førstkommende bystyremøte.

– Vi ønsker å støtte handelsnæringen i Risør sentrum og dermed også en positiv sentrumsutvikling. Mange forhold påvirker denne utviklingen, men handelsnæringen selv mener at parkeringsmuligheter er svært avgjørende for handel i byen, skriver de to i interpellasjonen.

Siden de borgerlige partiene allerede har kritisert posisjonen i bystyret for budsjettvedtaket i desembermøtet som fjernet gratisparkeringen vinterstid, vil det overraske stort om ikke saken blir tatt opp.

Èn time i sentrum

Bredal Larsen og Lauvhjell skriver videre at de er usikre på om handelsstanden har for høye forventninger til den positive effekten av gratis parkering.

– Vi ønsker likevel å møte de handlendes utspill, og imøtekomme opposisjonens forslag i budsjettdebatten, med et forslag om å tillate noe gratis parkering.

Dersom saken kommer til behandling har Bredal Larsen og Lauvhjell et forslag om at det skal være gratis å stå på Tjenna, mens det for Risør sentrum for øvrig blir lov å stå èn time gratis. Det siste skal kontrolleres ved bruk av tidsskive eller tilsvarende ordning.

Da man innførte en halv times gratis parkering i Arendal sentrum, løste man dette gjennom bruk av tidsskive eller at folk la en håndskrevet lapp i ruta med ankomsttid for parkering.

Her kan du lese hele interpellasjonen:

Interpellasjon i Risør bystyre 28. januar 2021

Parkeringsordning i Risør sentrum

Vi ønsker å støtte handelsnæringen i Risør sentrum og dermed også en positiv sentrumsutvikling. Mange forhold påvirker denne utviklingen, men handelsnæringen selv mener at parkeringsmuligheter er svært avgjørende for handel i byen. Nå arbeider et bredt sammensatt parkeringsutvalg mot en innstilling om et større parkeringsanlegg. Utvalget har også hentet informasjon om hva som er viktig for de som vil handle i eller besøke byen sett i forhold til parkering. Vi håper dette kan gi et bedre underlag for våre politiske vurderinger om hvordan vi best kan legge gode rammer for handel og annen næring i sentrum.

 

Vi ser ikke bort i fra at handelsstanden har for høye forventninger til den positive effekten av gratis parkering. Det er heller ikke enkelt å måle dette, da mange forhold spiller inn. Nå er det for eksempel korona og strengt smittevern som kan føre til at mange ikke ønsker å bruke sentrum i det hele tatt. Vi ønsker likevel å møte de handlendes utspill, og imøtekomme opposisjonens forslag i budsjettdebatten, med et forslag om å tillate noe gratis parkering. Vi håper dette kan tas opp som en beslutningssak i dette bystyret for å kunne vurdere effekten av dette fram mot sommeren. Vi spør derfor ordføreren om denne saken kan behandles nå i dette bystyremøtet for å kunne få en raskest mulig gjennomføring av eventuelle endringer og tiltak.

 

Velger bystyret å ta saken opp til behandling nå, vil vi å fremme følgende forslag til vedtak:

Følgende parkeringsordning innføres, utenom tidsperioden 1. mai – 1. oktober
1. En time gratis parkering i Risør sentrum. Kontrolleres med påbud om bruk av tidskive eller tilsvarende ordning.
2. Gratis parkering på Tjenna

Inndekning fra disposisjonsfond/koronafond

 

Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF)

Elen Lauvhjell (Ap)

 

Ordføreren svarer:

Jeg innstiller på at denne saken kan behandles i dette bystyremøtet, men vil la bystyret avgjøre dette før vi eventuelt behandler saken.

Per Kr. Lunden, ordfører