I etterkant av saken vi skrev om at det oppfordres til å begrense reiser til Oslo-området, har ordføreren sendt ut denne pressemeldingen:

Bare nødvendige reiser til Oslo-området

Vi oppfordrer folk til ikke å reise til Oslo-området nå uten at det er helt nødvendig. Reiser i forbindelse med arbeid og arbeidsoppdrag anses som nødvendige reiser. Men også for denne type reiser er det viktig å vurdere nødvendigheten og ivareta smittevernet strengt.

Flere bedrifter i Risør har viktige arbeidsoppdrag og kontrakter i Oslo-området som må følges opp. Her ønsker vi inntil videre å la bedriftene selv vurdere nødvendigheten av reisen. Fra den kontakten jeg har hatt med næringslivet i det siste, ser jeg at bedriftene har en sterkt egeninteresse av å holde bedriften fri for koronasmitte. Alternativet kan bli nedstengning og stans i produksjon. Min erfaring er at de lokale bedriftene er veldig nøye med smittevernet og selv sender medarbeidere som har vært i Oslo-området til testing og i karantene til testresultatet er klart. Det settes også sterke begrensninger for kontakt med andre ansatte i bedriften. Her spiller altså bedriftens egeninteresser og kommunens formaninger om strengt smittevern på lag. Derfor bør bedriftene selv regulere sin reisevirksomhet til og fra Oslo-området.

Ellers er rådet at andre reiser av mer sosial eller familiær art ikke bør gjennomføres nå. Det gjelder til alle de 25 kommunene som nå er inne i en strek nedstengning for å unngå ukontrollert spredning av mutert korona-virus. Området gjelder Stor-Oslo så langt sør som til og med Horten. De som har vært i Oslo i løpet av de siste 10 dagene, og kommet hjem til Risør, oppfordres til å begrense antall nærkontakter og være ekstra oppmerksom på symptomer på smitte. Skulle kan kjenne på symptomer er det ekstra viktig å teste seg raskt.

Det er ikke innført noe hytteforbud, men det er et tydelig råd at det anses som en unødvendig reise å forflytte seg over kommunegrenser til hytter eller feriehus. For de som har kommet til hytte eller feriehus i Risør fra Oslo-området gjelder samme råd om å unngå nærkontakter utenom egen nære familie.

Det er kritiske tider nå med fare for spredning av mutert virus til andre deler av landet, inkludert Agder. Fylkes- og kommunegrensene er ikke stengte, men et strengt smittevern, få nærkontakter og sterkt begrenset reisevirksomhet reduserer risiko for smittespredning.

25 01 21, Per Kr. Lunden, ordfører