iRisør.no sender dagens digitale formannskapsmøte direkte. Følge med på lokalpolitikken gjennom våre nettsider.

Tekst: Tore Myrberg

På grunn av koronarestriksjoner avholdes møtet på Teams.

Her er sakskartet til dagens møte:

Godkjenning av innkalling og protokoll
Politiske saker
21/1 Prissetting av regulerte næringstomter på Moland
21/2 Eiendomsskatt – vurdering av sosial profil
21/3 Søknad om bruk av grunn til lekeplass Sted: gnr. 16 bnr. 317 Søker: Risør Akvarium
21/4 Søknad om bruk av grunn Sted: Danielsens trapper gnr. 16 bnr. 1. Søker: Terje Larsen, Joker Risør
21/5 Søknad om flytende badstue ved Buene, Solsiden. Søker: Risør Havbadforening
21/6 Søknad om kjøp av to tilleggstomter. Sted: Frivollveien 70 gnr. 14 bnr. 174
Kjøper/søker Ullrich Neumann Hjemmelshaver: Risør kommune.
21/7 Søknad om kjøp av tilleggstomt fra kommunens eiendom gnr. 14 bnr. 161 Kjøpers eiendom Erleveien 28 gnr. 14 bnr. 368 Kjøper/søker: Svein Reiersen Hjemmelshaver 14/161: Risør kommune
21/8 Søknad om kjøp av tilleggstomt Sted: Viddefjellveien 24 gnr. 16 bnr. 189 Kjøper/søker: Beate Dørsdal. Hjemmelshaver: Risør kommune
21/9 Søknad om videreføring av bobilparkering 2021 Søker: Søndeled Rørhandel AS v/Ivar Akselsen.
21/10 Søknad om bruk av kommunal grunn for fremføring av strøm og vann og avløpsledning Sted: Risøya 4 gnr. 32 bnr. 2 Tiltakshavere: Per Arne Dahl mfl. Søker: Konsulenttjenester – Halvor Skåli
21/11 Søknad om endring av tomteplassering/makebytte Sted: Risøya 32 gnr. 31 bnr. 14 Tiltakshaver: Ole Melhus Søker: Bygg Hjelpen Mathisen
21/12 Søknad om utstyrsbod og utvidelse av veranda. Sted Risøya 4, gnr. 32,
bnr. 2. Søker Risør Motorbåt Forening.
21/13 Revisjon av retningslinjer for den kommunale tilskuddsordningen til næringslivet.
21/14 Søknad kommunalt næringsfond Risør Akvarium
21/15 Søknad til kommunale koronafond Søndeled og Omegn Husflidlag
21/16 Søknad til kommunalt koronafond Thai Catering Norge
21/17 Klage på avslag fra det kommunale Koronafondet Aleksander Rugaas Bilsenter AS