Dette bildet ble tatt før man hadde ting på plass i fjor.

Formannskapet i Risør har gitt Søndeled Rørhandel AS ja til å drive bobilparkering på kommunal grunn også kommende sommer.

Tekst: Tore Myrberg

Bedriften fikk på kort varsel lov til å drifte bobilparkering på Ørsmålen på Søndeled i fjor, og har et ønske om å fortsette med dette. I følge søknaden var det 250 besøkende i fjor, noe som tilførte Søndeled Rørhandel AS et nettoresultat på 26 400 kroner.

I vurderingen som lå til grunn for politikernes behandling ble det slått fast at erfaringene fra i fjor viste seg å være positive for Søndeled.

– Min erfaring fra i fjor var at dette var veldig greit. Ut over sommeren kom det mange som benyttet tilbudet. Og jeg synes vi skal avgjøre dette fra år til år, sa Stian Lund (V).

Siden kommunen ikke har noen andre planer for området for sommeren, var derfor også innstilingen i saken at man skulle si ja.

Samtidig blir det stilt noe strengere krav til Søndeled Rørhandel når det gjelder tilretteleggingen. Blant annet ved at området må skiltes, merkes eller på annen måte inngjerdes.

I tillegg skal det legges til rette for strøm, vann og renovasjon på en ryddig og pen måte. Krav til hygiene og smittevern må være forsvarlig ivaretatt.

I sakspapirene ble det slått fast at løsningen i 2020 bar preg av midlertidighet, noe kommunen har forståelse for da tiden ble knapp i forhold til å få alt på plass. For kommende sesong forutsettes det løsninger som fremstår mer ordnet.

Kommunedirektøren innstiller på at bruk av grunn kan tillates ut oktober 2021 på følgende vilkår:
1. Området skal skiltes, merkes/gjerdes inn.
2. Oppmerking på grusen skal sikre forsvarlig avstand mellom bobilene.
3. Strømledninger skal sikres forsvarlig.
4. Anlegg for tømming av tanker skal fremstå ryddig og ivareta hygiene og smittevern. Det
skal være vaskemulighet for håndvask (inkludert såpe/sprit).
5. Benker, bord, søppeldunker osv. settes på en ryddig og pen måte, utenfor
bobilparkeringsplassen.