Tove Hansen (i midten) ønsker at det opprettes et koronafond for kultur på 200 000 kroner.

Risør Arbeiderparti foreslår nå at kommunen oppretter et koronafond for kultur som også hjelper til i forbindelse med aktiviteter for barn og unge.

Tekst: Tore Myrberg

Tove Hansen (Ap) er leder i kulturutvalget i Risør, og sier mange aktiviteter og tiltak for barn og unge ligger brakk nå i koronatiden.

– Noen ligger helt i dvale, andre driver med hjemmeøving ved hjelp av digitale hjelpemidler. Noen har fått koronastøtte, andre ikke, fastslår Hansen.

Hun mener derfor der er viktig å få på plass gode løsninger så raskt som mulig.

– Vi i Risør AP er opptatt av at spesielt barn og unge ikke skal miste for mange aktiviteter på grunn av koronasituasjonen. Ikke minst om de ulike korene, korpsene, lagene eller andre ikke får til aktiviteter på grunn av den økonomiske situasjonen.

Hun sier videre at mange må ut med ekstrautgifter til lokaler som er større, eller på andre måter kompensere for å sikre smittevern.

– Derfor ønsker Risør Ap å få til et korona-fond for lokale kulturaktiviteter spesielt rettet mot barn og unge. Næringslivet har sitt eget fond, når det på tide med et eget fond til kulturaktiviteter for barn og unge. Vi håper bystyret vil følge opp og bevilge den nødvendige summen, sier Tove Hansen.

Som følge av dette legges nå dette forslaget fram for bystyret:

Bystyret opprettet et fond på inntil 200 000 kr for å støtte lokale frivillige kulturaktører i korona-tiden. Det kan søkes om støtte til arrangement, tilrettelegging for øving, leie av lokaler og andre tiltak som kompenserer for negativ effekt av strengt smittevern. Det innvilges bare støtte der andre offentlige støtteordninger ikke er tilgjengelige. Det legges spesiell vekt på støtte til aktivitet som omfatter barn og ungdom og det er kulturutvalget som behandler søknadene.