Tove Hansen (Ap) er leder for Kulturutvalget i Risør.

Bystyret i Risør stilte seg positivt til et forslag om å opprettet et eget kulturfond for å støtte lokale frivillige kulturaktører.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Bakgrunnen er at en rekke kulturaktører ikke har krav på koronastøtte, fortalte Tove Hansen (Ap) da hun innledet i saken.

Det var noe uenighet i saken, men da på finansieringen. Hansen ønsket å hente pengene fra dispensasjonsfondet, noe som fikk Christian Axelsen (H) til å reagere.

– Jeg synes ikke vi hele tiden skal ta pengene fra disposisjonsfondet, og foreslår at pengene hentes fra kulturbudsjettet, sa Axelsen.

Han viste til at kommunen blant annet har et kunstnerstipend på 230 000 kroner som man kan hente pengene fra.

Avstemmingen ble jevn. Siden Rødt stiller med en person mindre i dagens bystyremøte ble det 14 – 14, og dermed avgjorde ordførerens dobbeltstemme.

Christian Axelsen (H).

Dette ble vedtaket:

Bystyret oppretter et Kultur-fond på inntil 200 000 kr for å støtte lokale frivillige kulturaktører i korona-tiden. Det kan søkes om støtte til arrangement, tilrettelegging for øving, leie av lokaler og andre tiltak som kompenserer for negativ effekt av strengt smittevern. Det innvilges bare støtte der andre offentlige støtteordninger ikke er tilgjengelige. Det legges spesiell vekt på støtte til aktivitet som omfatter barn og ungdom.
Kulturutvalget avgjøre søknader.
Inndekning fra disposisjonsfond.