Ordfører Per Kristian Lunden (Ap). Foto: Tore Myrberg

Mulig fusjon mellom Agder Enerig og Glitre Energi samt et viktig møte med Innovasjon Norge om Aktive Fredsreiser er blant arbeidsoppgavene til ordføreren kommende uke.

Her er ordførerens uke:

Agder Energi+Glitre

Fredag i forrige uke var det eiermøte i Agder Energi der en mulig fusjon med Glitre Energi med hovedkontor i Drammen var viktigste tema. Hvar enkelt kommune skal nå behandle om det bør arbeides videre med fusjonen og jeg må sammen med kommunedirektøren presentere en sak for formannskap og bystyre. Risør eier 1,17 prosent av aksjene i Agder Energi som representerer rundt 300 millioner av selskapets verdi. Aksjene er langt fra fritt omsettelige, men det er likevel en stor verdi som vi sammen med de andre kommunene i Agder og Statkraft skal forvalte på best mulig måte. Styrene i både Agder Energi og Glitre anbefaler en fusjon. Det samme gjør de tillitsvalgte og Statkraft. Nå er det eierkommunene som skal si sitt

Vaksinering

Denne uka får vi 132 nye doser og det blir ny gruppevaksinering i Risørhallen på torsdag. Det blir innkalling, ut fra de nasjonale prioriteringene, ved hjelp av tekstmelding og telefon. Så langt har nær alle som har fått innkalling benyttet seg av muligheten til å ta vaksine. Det er positivt og vi håper det store oppslutningen om vaksinering fortsetter. Det trygger helsa til hver enkelt og hele samfunnet. På den måten kan vi slå tilbake korona-viruset så raskt som mulig. Vi vet ikke hvor mange vaksiner vi får i ukene framover, men vi må regne med rundt 120-130 hver uke ut fra de signaler vi har fått så langt.

Smittevern og korona

Vurderinger av smittevern og fare for smittespredning vil være sentralt i kommunens beredskapsarbeid også denne uka. Det er spesielt fare for spredning av de mer smittsomme muterte viruset vi er opptatt av. Vi ønsker alle velkommen til Risør i vinterferien, men det er viktig å passe på strengt smittevern og holde antall sosiale kontakter så lavt som mulig

E18-planlegging

Også denne uka blir det flere møter rundt den interkommunale planleggingen av ny E18. For Risør gjelder det så først og fremst utforming av det nye Risør-krysset der det må tas hensyn til både kollektivtransport og næringsutvikling. «Næringsveien», dagens E18 mellom Moland og Pinesund, er etter vedtak i styret for plansamarbeidet inkludert i videre planer. Men selv om «næringsveien» fortsatt inkluderes i planene, skal det veldig mye til at Statsforvalteren i Agder vil endre sin beslutning om tilbakeføring til natur

Aktive Fredsreiser

Onsdag deltar jeg på en strategisamling i regi av Innovasjon Norge som tar for seg Aktive Fredsreisers muligheter for videre utvikling. Aktive Fredsreiser er en viktig bedrift i Risør som nå er hardt rammet av strenge reiserestriksjoner i korona-tiden. Virksomheten har hovedkontor i Risør, men også viktig virksomhet på Landeskogen og Refsnes i nedre Setesdal. Min hovedinteresse er at Aktive Fredsreiser sikrer og utvikler aktivitet og arbeidsplasser i Risør.