Om ett par uker skal CRPD en ny runde på Stortinget og i den anledningen har vi mottatt dette leserinnlegget fra Hanne Trine Helland Ellefsen (Rødt).

Innføring av CRPD som del av norsk lov, et skritt i riktig retning. 

9 mars 2021 skal innføringen av CRPD konvensjonen (Convention on the Rights of People with Disabilities) igjen opp i Stortinget. Spørsmålet har allerede vært oppe flere ganger, senest 30 april 2020. Rødt, SV, MDG og 1 fra AP stemte da for, resten av stortinget stemte mot. Dette er bakteppet når vi nå ser at det mobiliseres for å kreve at Stortinget sier ja til at konvensjonen tas inn som norsk lov.

Norge ble i 2019 sterkt kritisert av FN for alvorlige systematiske brudd på menneskerettighetene, da blant annet for å ikke ha tatt CRPD inn i norsk lov.

For oss i Rødt er det en selvfølge å legge til rette, der vi kan, for et så solidarisk og inkluderende samfunn som mulig. Det å jobbe for, og bidra til, at vi alle skal ha like muligheter og like rettigheter er en viktig drivkraft for vårt politiske arbeid. Vi ønsker oss et samfunn med rom for alle, uavhengig av kjønn, legning, etnisitet og selvsagt; funksjonsevne. Et samfunn som tar innover seg at vi alle er ulike, har ulike behov og ulike ønsker for livene våre må også legge til rette for at alle kan bli den beste mulige versjonen av seg selv. Det er nettopp dette CRPD skal legge til rette for.

Vi i Rødt roper et rungende: JA! til CRPD som norsk lov, og ser frem til at dette blir enstemmig vedtatt den 9 mars, noe annet er nærmest utenkelig.

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å signere det digitale oppropet: «Ja til at CRPD skal være norsk lov», signaturene overleveres regjeringen og Stortinget før den 9 mars.

Hanne Trine Helland Ellefsen, medlem i Livsløpsutvalget for Risør Rødt og andrekandidat til stortingslisten for Rødt Aust Agder.