Det har kommet enda ett leserinnlegg angående CRPD. Denne gangen er det likestillingsforkjemper Andreas Haugland Ausland som tar til ordet.

Foto: Privat

Lørdag 20. februar var det nok en gang duket for landsaksjon for funksjonshemmedes menneskerettigheter med meg Andreas Haugland Ausland fra Risør i spissen. Til tross for at årets aksjon måtte foregå heldigitalt pga Korona-situasjonen, syntes jeg at Landsaksjonen for CRPD som norsk lov 2021 ble en stor suksess med appeller fra stortingspolitikere, organisasjoner og likestillingsaktivister, digitalt fakkeltog og en debatt der jeg debatterte om CRPD sammen med Karin Andersen (SV), Geir Lippestad (Partiet Sentrum), Tore Hagebakken (Ap) og Farid Shariati (MDG). Debattvideoen på Facebook har nådd hele 7766 personer, mye mer enn hva som var forventet.

CRPD er menneskerettighetskonvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (også kalt Funksjonshemmede-konvensjonen på norsk). Barnekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og rasediskrimineringskonvensjonen er en del av vårt lovverk, funksjonshemmede-konvensjonen er derimot ikke en del av norsk lov.  Det betyr at i saker der norsk lov bryter med menneskerettighetene, går norsk lov foran menneskerettighetene. 9. mars 2021 skal saken om å ta inn denne konvensjonen som norsk lov stemmes over på Stortinget. I skrivende stund har 2748 personer skrevet under på aksjonens opprop som skal leveres til regjeringen uken før Stortinget skal stemme over CRPD-konvensjonen.

​Appellen til Landsaksjonen

Jeg har en drøm om vår frigjøring. Jeg har en drøm om likestilling, jeg har en drøm om et Norge uten statelig diskriminering. Og jeg har en drøm om at fremtidens norske funksjonshemmede aldri skal behøve å oppleve det vi og generasjonene før oss har opplevd av statlig diskriminering, utenforskap og menneskerettighetsbrudd. Neste generasjon fortjener å leve i et likestilt Norge, i et land som anerkjenner funksjonshemmede som likestille borge. Et land der det ikke finnes noe skille mellom oss og dem.

Vis folk og land hvem vi er og hva i står for. Gi oss styrke og forståelse, frihet og kjærlighet. Gi oss tro og håp på en bedre fremtid for funksjonshemmede i Norge og resten av verden. Det er på tide å reise seg og stå giv akt for at demokratiet, ytringsfriheten og menneskerettighetene skal gjelde alle, absolutt alle.

Og først det blir våre barn, barnebarn eller kanskje oldebarn som opplever frihet og likestilling gjennom et helt liv. De skal få være rakere i ryggen enn det vi har vært i møte med staten. CRPD er veien til det samfunnet vi ønsker.

Her kan du se opptak av appelen.