13 kjørte for fort og en tatt for kjøring uten gyldig førerkort da UP avholdt trafikkontroll på E18 ved Moland.

Tekst: Markus B. Hansen

I tillegg til at 13 bilførere fikk forenklet forelegg for fart, fikk en bilfører forenklet forelegg for mobilbruk og en bilfører ble anmeldt for og kjøre uten gyldig førerkort.

Høyeste hastighet ble målt til 114 km/t i 90 sone. Bilføreren som ble tatt uten gyldig førerkort kjørte i 107 km/t.

Her er «prislista» dersom du blir tatt for å kjøre for:

Fartsgrensen er 60 km/t eller lavere

Fartsoverskridelsen er til og med 5 km/t: kr 850

Fartsoverskridelsen er til og med 10 km/t: kr 2 250

Fartsoverskridelsen er til og med 15 km/t: kr 4 050

Fartsoverskridelsen er til og med 20 km/t: kr 5 850

Fartsoverskridelsen er til og med 25 km/t: kr 9 050

Fartsgrensen er 70 km/t eller høyere

Fartsoverskridelsen er til og med 5 km/t: kr 850

Fartsoverskridelsen er til og med 10 km/t: kr 2 250

Fartsoverskridelsen er til og med 15 km/t: kr 3 600

Fartsoverskridelsen er til og med 20 km/t: kr 5 000

Fartsoverskridelsen er til og med 25 km/t: kr 6 800

Fartsoverskridelsen er til og med 30 km/t: kr 9 050

Fartsoverskridelsen er til og med 35 km/t: kr 10 850

Fartsgrense på en motorvei er 90 km/t eller høyere 

Fartsoverskridelsen er 36 km/t til og med 40 km/t: kr 11 300