De siste befolkningstallene fra Statistisk Sentralbyrå er ikke positiv lesing for Risørs del. I løpet av 20 år har befolkningen sunket med 300.

Tekst: Knut Erik Liane

Ved sist årsskifte var det registrert et befolkningstall for Risør på 6 747. Dette er en kraftig nedgang, og viser at en pågående negativ trend fortsetter.

I løpet av 20 år har kommunen mistet 305 innbyggere. Bare i løpet av det siste året har nedgangen vært på hele 97 innbyggere.

I motsetning til Risør er det en oppgang i kommunene rundt oss. Gjerstad kan vise til et folketall på 2 440, noe som er 13 flere enn for ett år siden.

Tvedestrand har også en befolkningsvekst, om enn ikke på mer enn ni personer. Likevel er det i motsatt retning av Risør, noe som betyr at befolkningstallene i de to kommunene nærmer seg hverandre. Ved nyttår var det 6 058 personer bosatt i Tvedestrand.

Når det gjelder Arendal, så kan også de vise til en økning fra 44 904 til 45 006 innbyggere det siste året.

Folketallet i Norge pr. 1. januar var 5 391 369. Dette er en vekst på 23 789 personer. Litt over halvparten av veksten skyldes fødeselsoverskudd, mens resten av veksten kommer av at det er større innvandring enn utvandring.