Per Kristian Lunden er ordfører i Risør. Foto: Tore Myrberg

Det er spesielt tre ting som ordfører Per Kristian Lunden (Ap) har på agendaen for kommende uke.

Brann

Forrige uke ble ikke på noen måte som planlagt. Brannen i Risør sentrum tidlig onsdag morgen snudde opp ned på alle planer onsdag og torsdag. Fredag var det godt å kunne takke av brannvesen, politi og andre som bidro til at brannen ikke fikk et større omfang. Risør kommune hadde en intern evaluering av våre oppgaver under og etter brannen på torsdag og vi vil fortsette med oppfølging og evaluering denne uka. Vi vil også trekke inn brannvesen, politi og Statsforvalteren i dette arbeidet. Vår enhet for plan og byggesak er også i gang med å legge rammer for en gjenoppbygging av de brannskadde husene i Storgata og Carstensensgate. Her ligger det viktigste initiativet hos huseierne og forsikringsselskapene er også involvert. Verneplanen for Risør sentrum krever en gjenoppbygging, og kommunen bistår i dette arbeidet sammen med Agder fylkeskommune og Riksantikvaren.

Vaksinering

Vi fortsetter vaksinering med to typer vaksine, både AstraZeneca og PfizerBiontec. Forrige uke ble det satt 103 doser med AstraZeneca og  132 doser med PfizerBiontec. Denne uka får vi 100 nye doser AstraZeneca og 96 doser PfizerBiontec. Vaksinene fra PfizerBiontec vil denne og neste uke brukes til revaksinering, altså andre dose til de som har tatt første dose. AstraZeneca-vaksinene brukes i stor grad nå til prioritert helsepersonell. Det blir innkalling, ut fra de nasjonale prioriteringene, ved hjelp av tekstmelding og telefon. Så langt har nær alle som har fått innkalling benyttet seg av muligheten til å ta vaksine. Det er positivt og vi håper det store oppslutningen om vaksinering fortsetter. Det trygger helsa til hver enkelt og hele samfunnet. På den måten kan vi slå tilbake korona-viruset så raskt som mulig. Vi venter fortsatt på et større ukentlig påfyll av vaksiner utover vinteren og våren slik at vi kan få vaksinert alle voksne så raskt som mulig. Forrige uke ble 155 testet ved luftveisklinikken i Risør. Det er ukesrekord, så det er ingen grunn til å si at smittefaren er på vei ned verken i Risør eller i nabokommunene. Totalt er 832 vaksinedoser nå satt i Risør, det er 12,3 per 100 innbyggere. Landsgjennomsnittet er 8,7 og det samme er gjennomsnittet for Agder og Arendal. Vi kan derfor ikke klage på tildelingen til Risør så langt, selv om vi har kapasitet til å sette flere doser.

Smittevern og korona

Vurderinger av smittevern og fare for smittespredning vil være sentralt i kommunens beredskapsarbeid også denne uka. Det er spesielt fare for spredning av de mer smittsomme muterte viruset vi er opptatt av. Vi har flere møter med Statsforvalteren i Agder denne uka og det er spesiell bekymring rundt den store smitteøkningen i Kristiansand.

E18-planlegging

Også denne uka blir det flere møter rundt den interkommunale planleggingen av ny E18. For Risør gjelder det så først og fremst utforming av det nye Risør-krysset der det må tas hensyn til både kollektivtransport og næringsutvikling. «Næringsveien», dagens E18 mellom Moland og Pinesund, er etter vedtak i styret for plansamarbeidet inkludert i videre planer. Men selv om «næringsveien» fortsatt inkluderes i planene, skal det veldig mye til at Statsforvalteren i Agder vil endre sin beslutning om tilbakeføring til natur.

Nett og næring

Fredag er det nytt møte mellom Agder Energi Nett og flere kommuner i Agder. Målet er å tilpasse behovet for elektrisk kraft til framtidig  næringsutvikling i kommunene.