Risør kommune har i dag kommet med sine råd og presiseringer for hvilke hensyn man må vise i Risør i påsken.

Tekst: Tore Myrberg

Se hele videoen for å få alle rådene, samt en oppdatering på vaksineringssituasjonen for Risør.

Det er spesielt tre ting som ordfører Per Kristian Lunden understreker som ekstra viktig i perioden vi går inn i.

Det henstilles sterkt om at at folk bruker munnbind, og at dette gjøres konsekvent der det ikke kan holdes minst to meters avstand.

– Det vil for eksempel si i nesten alle butikker i Risør. Vi innfører ikke et påbud gjennom forskrift, men henstillingen om bruk av munnbind håper vi har den samme effekten, sier Lunden.

Folk kan reise til Risør på hytte eller feriehus i påsken.

– Men, gjester fra andre kommuner må holde seg til egen husstand. Det oppfordres til å gjøre innkjøp i hjemkommunen. Hvis det likevel oppstår behov for å handle lokalt, oppfordrer vi til at butikken i Risør kontaktes for å finne en trygg måte å handle eller få levert varer på.

Kommuneoverlegen kan pålegge husstandskarantene, eller det som også betegnes som  ventekarantene.

– Det gjelder i husstander der en i familien har hatt nærkontakt med en som er smittet av Covid19. Det er smittesporingsteamet som, med fullmakt fra kommuneoverlegen, gir melding om dette hvis behovet oppstår. Det er svært viktig at reglene for husstandskarantene følges, sier Lunden.

Han oppfordrer for øvrig alle til å vise klokskap og fornuft for å sikre best mulig smittevern.