Antallet vaksiner som ankommer Risør i kampen mot Covid19 er kraftig økende. Likevel ser gjerne ordføreren det kommer langt flere doser.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det har vært varslet en økning i vaksineringstempoet etter påske, og det merkes.

– Denne uka får Risør 186 doser og neste uke 240. Forhåpentlig fortsetter økningen i antallet vaksiner hver uke. I Risør har vi både plass og kapasitet til å sette flere vaksiner og vi tar i mot alle de vaksiner vi kan få, sier ordfører Per Kristian Lunden.

65 til 74 år

Mens det noen steder meldes om problemer med å få folk til å stille til vaksinering, er Lunden godt fornøyd med oppmøtet i Risør.

– Folk er flinke til å bekrefte og møte opp når innkallingen til vaksinering kommer. Det har så langt vært få som ikke vil ta vaksine eller ber om å endre tidspunkt for vaksinering.

Han understreker at dette er viktig for at man så raskt som mulig skal kunne oppnå en fullvaksinering av alle voksne. For øyeblikket er det folk i gruppe fire i vaksinasjonsplanen som blir vaksinert i Risør.

– Det er folk mellom 65 og 74 år, samt de mellom 18 og 64 med sykdommer og tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Dette er en utvelgelse som skjer i samarbeid med fastlegene, sier ordføreren.