Fra og med kommende mandag kan man ikke kjøre bil ut og inn av Linddalsveien på vanlig måte.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Før påske var deler av Kranveien stengt, slik at beboere i Linddalsveien og tilhørende veier ikke kunne kjøre raskeste vei mot Frydendal. Denne gangen stenges veien i krysset Kranveien/Linddalsveien, slik at man også må kjøre omvei for å komme ned til sentrum.

For ikke å sperre husstandene inne vil gangstien fra Linddalsveien og ned i retning Buvika være åpen for biltrafikk, skriver Risør kommune på sine Facebook-sider.

Stengingen av krysset skyldes utskifting av gamle kommunale vann- og avløpsrør i området.

Kommunen anslår at arbeidene denne gang vil vare i rundt to uker framover.