Det er mange, etter hvert faste, saker som står på ordførerens timeplan denne uken. Det er blant annet mye spenning rundt torsdagens formannskapsmøte.

Her er oversikten fra ordføreren for uke 15:

Norden og Folkeakademiet

Mandag morgen møter jeg styrene i Foreningen Norden og Risør Folkeakademi som vil fortelle om planene framover. De to foreningene har lange tradisjoner i Risør og har også tradisjoner for samarbeid seg imellom.

Smittevern og korona

Vurderinger av smittevern og fare for smittespredning vil være sentralt i kommunens beredskapsarbeid også denne uka. Kommunens kriseteam har møte hver onsdag og ellers kontakt etter behov. Risør har i løpet av hele pandemien registrert 20 smittede totalt, etter en viss økning i løpet av påska. Likevel ligger vi under antall registrerte i nabokommunene Tvedestrand (30) og Kragerø (64). Smittesituasjonen er fortsatt kritisk og det er behov for å opprettholde strengt smittevern.

Vaksinering

Forrige uke ble det satt 186 vaksinedoser i Risør og denne uka kommer 240 nye doser. Agder fylkeskommune ga fredag en orientering om vaksine framover. Så langt har 17,6 prosent av befolkningen i Agder fått første dose og 6,1 prosent er fullvaksinerte. Det er litt under landsgjennomsnittet. Risør ligger noe over lands og fylkesgjennomsnittet for fullvaksinerte og litt under for første dose. Her er det imidlertid små forskjeller som henger sammen med alderssammensetning i befolkningen og andre forhold. For april ventes 54 000 doser til Agder, i mai 73 000, juni 134 000 og i juli 137 000. Dette er anslag der vaksinen Astra Zeneca tas i bruk igjen, men med Pfizer som hovedvaksine. Tillates ikke Astra Zeneca brukt, blir tallene redusert med noen tusen hver måned. Men endose-vaksinen fra Johnsen og Johnsen kommer etter hvert inn. Målet er at alle over 18 år er ferdig vaksinert innen første del av juli. Disse prognosene forutsetter at det ikke oppstår skjær i sjøen, som bivirkninger hos Pfizer BioNTech-vaksinen, problemer med leveranser eller mange nye typer muterte virus. Vi regner med at Risør stort sett vil følge fylkesnivået for vaksine, men her kan det bli noen justeringer ut fra alderssammensetning i befolkningen. Risør vil ta i mot alle de vaksiner vi kan få og har kapasitet til å utvide vaksinering.

E18-planlegging

Også denne uka blir det flere møter rundt den interkommunale planleggingen av ny E18. For Risør gjelder det så først og fremst utforming av det nye Risør-krysset der det må tas hensyn til både kollektivtransport og næringsutvikling. «Næringsveien», dagens E18 mellom Moland og Pinesund, er etter vedtak i styret for plansamarbeidet inkludert i videre planer.

Byjubileum

Programkomiteen for byjubileet 2023 har workshop tirsdag kveld. Målet er å foreslå rammer for jubileets mål og ambisjoner før  lag, foreninger og andre aktører kan bidra med ideer og planer.

Politiske utvalg

Onsdag er det møte i de politiske utvalgene. Jeg deltar denne gang i miljø- og teknisk utvalg der det blant annet blir orientering om planene for ny E18.

Formannskapet

Torsdag kveld er det møte i formannskapet med flere viktige saker på kartet. Den viktigste er kanskje salg av Tollboden der formannskapet innstiller til bystyret som avgjør hvem som skal på tilslaget på det ikoniske bygget. Det blir også behandling av parkeringsutvalgets rapport og planer for videre arbeid med et parkeringsanlegg i Risør sentrum.