Kommunedirektøren er positiv til å gi koronastøtte til tre lokale foreninger. De tre søknadene behandles i kulturutvalget i morgen.

Tekst: Tore Myrberg

Smittevern og endringer i tilbud har ført til både ekstra utgifter og manglende inntekter for flere. Selv om summene som skal behandles i kulturutvalget i morgen ikke er så store, er de likevel viktige for foreningene.

Friskis&Svettis

Den største summen Kommunedirektøren vil ha med seg politikerne til å gi ut i denne omgang er til Friskis&Svettis. De har søkt om 38 000 kroner fra tilskuddsordningen.

Bakgrunnen er utgifter til smittevern og at de har hatt deltagerrestriksjon for sine arrangement. Samtidig er det ingen andre støtteordninger som de kan benytte seg av.

Kommunedirektøren ønsker å bidra med 15 000 kroner, da dette er den høyeste summen man kan få fra kommunal tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet under koronapandemien.

Risør Håndballklubb og Tryta

Den nest høyeste summen ligger det an til at Risør Håndballklubb får. De har søkt om 6 500 kroner for å dekke innkjøp av antibac og dispenser som er nødvendige for å gjennomføre treninger og aktiviteter for barn og unge.

I konklusjonen fra Kommunedirektøren fastslås det at Risør Håndballklubb bør få hele summen de søker om.

Den siste søknaden er fra Tryta som håper å få et tilskudd på 2 535 kroner som har påløpt i leiekostnader som følge av smittevern- og deltagerrestriksjoner for gjennomførte styremøter.  Også her er innstillingen fra Kommunedirektøren positiv til å betale ut hele summen.