Per Kristian Lunden. Foto: Markus B. Hansen

Risør kommune fikk i dag svaret man nok forventet, men ikke håpet på. Forslaget om å beholde deler av gammel E18, næringsveien, er nå lagt dødt.

Tekst: Tore Myrberg

Det er Statsforvalter Stein A. Ytterdahl som slår dette fast i et brev til Risør kommune. Han skriver samtidig at de nå anser saken ferdig behandlet.

Står på beslutning

Ytterdahl sier de har vurdert alle argumentene nøye, både de som næringsvirksomhetene har kommet med og forslag fra Risør kommune. Slik som å tilbakeføre andre veistrekninger samt ikke å utvikle det nye Risørkrysset til næring, men heller utvikle dagens industriområde på Moland.

–  Dette er konstruktive innspill, men møter ikke behovet for å avbøte på barriere- og oppsplittingseffekten på det aktuelle naturområdet. Vi må derfor konkludere med at vi står på beslutningen om at veistrekningen Moland – Buråsen skal tilbakeføres til natur, sier Statsforvalteren.

Han beklager samtidig de ulemper denne tilbakeføringen vil ha for næringsvirksomhetene på Moland.

– Men, jeg håper at nye E18 og den veiløsningen som framkommer av avtalen mellom Risør kommune, Agder fylkeskommune og Nye Veier i stor grad vil oppveie disse ulempene.

Siste toget gått

Dette betyr at man ikke lengre har noen muligheter til å få beholdt strekningen Moland – Pinesund etter at ny E18 er på plass, og at det man håpet skulle bli en næringsvei i stedet blir tilbakeført til naturen.

– Statsforvalteren gir nå et endelig svar om at Næringsveien skal tilbakeføres. Han gjør det også tydelig at denne avgjørelsen ikke vil bli påvirket av eventuelle vedtak fra Agder fylkeskommune, sier ordfører Per Kristian Lunden (Ap).

Han er lei seg for at dette ble resultatet fra Statsforvalterens side.

– Denne avgjørelsen er svært beklagelig og negativ for Risør kommunes nærings- og samfunnsutvikling. Avgjørelsen fører våre nøkkelbedrifter, med totalt over 500 ansatte, inn i større usikkerhet rundt videre utvikling, enn om næringsveien hadde blitt liggende.

Må snu fokus

Samtidig sier ordføreren at man også må huske på de fordelene en ny E18 vil gi både til næringslivet på Moland, Risør og hele regionen.

– Vi kommer raskere og tryggere til Oslo-området, Grenland, Kristiansand med varer og gods og vi trekkes inn i et større bo- og arbeidsmarked.

Han understreker derfor at arbeidet med E18-planen nå videre må konsentreres om et best mulig Risør-kryss på E18 og en god tilførselsvei mellom dette krysset og Moland industriområde.

– I tillegg kommer tilrettelegging for næring rundt det nye Risør-krysset. Dersom vi nå sier nei er det en fare for at planleggingen og byggingen kan bli betydelig forlenget og at Risør til slutt sitter igjen med en dårligere vei-løsning med tilhørende avtaler enn vi har i dag. Det gjelder spesielt kompenserende støtte til bygging og finansiering av Fv. 416 og det som ellers framkommer av avtalen mellom Risør kommune, Agder fylkeskommune og Nye Veier.