Det nye krysset i Risør. Illustrasjon Nye Veier/COWI

Fremdriftsplanen for ny E18 blir ytterligere noe forsinket. Dette for at kommunen skal få bedre tid til å sette seg inn i planen.

Tekst: Tore Myrberg

I utgangspunktet skulle planen ha vært sendt ut til høring allerede i mars, men dette ble utsatt til 12. mai. Nå går det mot at det vil gå ytterligere noen uker før planen kommer ut til høring.

– Det er ikke noe nederlag at vi underveis i prosessen ser at vi trenger mer tid. Jeg oppfatter det som en styrke og at vi viser ansvarlighet, sier ordfører Per Kristian Lunden (Ap), som også er leder av det interkommunale planstyret.

Trenger å forstå planen

Selv om Nye Veier sier de vil kunne legge fram et faglig godt gjennomarbeidet planforslag til høring 12. mai, er ikke dette nok til at Lunden ønsker at planen sendes ut.

– Jeg er bekymret for at mye av høringsperioden vil bli brukt til å forstå planen og de vurderinger som er gjort. Vi vil trenge to, tre uker for å sette oss inn i og forstå planen.

I den delen av prosessen man er inne i, mener ordføreren i Risør at det er ekstra viktig at man tar seg den tiden man trenger.

– Denne veibyggingen er ikke bare ingeniørkunst, men også et omfattende demokratisk prosjekt der vi ønsker og har fått bred deltakelse. Deltakelse krever forståelse og innsikt og det må vi sørge for at vi har.

Stor enighet

Under et arbeidsmøte i går var det stor enighet mellom kommunen som deltar i samarbeidet om at noen ekstra uker for å sette seg godt inn i planen er veien å gå.

Samtidig må det formelt tas opp i et styremøte at man velger å skyve på datoen for når en høring skal legges ut.

Planen videre blir i så fall at planen sendes ut på høring i juni, og vedtas i de berørte kommuner og fylkeskommuner i november.