Vi sender dagens formannskapsmøte i Risør direkte. Du kan også se møtet direkte på kommunens hjemmeside/facebookside.

Møtet foregår på Teams, og har følgende saksliste:

Bh.nr Sak.nr Tittel
PS 21/26 21/1248 Tollboden – beslutning om salg Dokumenter Behandlinger
PS 21/27 20/1778 Rapport fra ad hoc-utvalg Parkeringsanlegg og videre arbeid Dokumenter Behandlinger
PS 21/28 20/5196 Fornyet behandling: Prinsippsak om salg av uregulerte tomter på kommunal grunn Dokumenter Behandlinger
PS 21/29 21/493 Søknad om kjøp av kommunal tilleggstomt til Sted: Vardøya 52 gnr. 31 bnr. 19 Søker: Pål Boe Steinberg med fl. Dokumenter Behandlinger
PS 21/30 19/10049 Oppsigelse av festet tilleggsareal Enghavgata Gnr. 16 Bnr. 157 Dokumenter Behandlinger
PS 21/31 20/2530 Søknad kommunalt koronafond Lille hvite Dokumenter Behandlinger
PS 21/32 19/12821 Søknad om tidsavgrenset fritak fra politiske verv og suppleringsvalg – Iver Sørdahl (V) Dokumenter Behandlinger
PS 21/33 19/12821 Søknad om fritak fra politiske verv i Kulturutvalget og suppleringsvalg – Christian Axelsen (H) Dokumenter Behandlinger