Det blir en del politikk på timeplanen for ordføreren kommende uke, men også plass for en utdeling av Miljøfyrtårn-sertifisering. Her er ordførerens uke:

Kammermusikkfest

Mandag ettermiddag deltar jeg på befaringer og samtaler med Risør kammermusikkfest for å vurdere utendørsscener for konserter under årets festival og også ved festivaler i påfølgende år. Risør kammermusikkfest vil fortsatt bruke Risør kirke som hovedscene, men trenger en ny «Scene 2» etter at Hødnebø-bygget i Buvika er tatt i bruk til Power-butikk.

Byjubileum

Programkomiteen for byjubileet 2023 har workshop mandag kveld. Målet er å foreslå rammer for jubileets mål og ambisjoner før  lag, foreninger og andre aktører kan bidra med ideer og planer.

Smittevern og korona

Vurderinger av smittevern og fare for smittespredning vil være sentralt i kommunens beredskapsarbeid også denne uka. Kommunens kriseteam har møte hver onsdag og ellers kontakt etter behov. Sammen med kommuneoverlegen fortsetter jeg dialogen med russen i Risør etter at vi hadde en god dialog fredag i forrige uke. det blir også nytt ukentlig møte med Agder fylkeskommune og kommunens organisasjon KS

E18-planlegging

Også denne uka blir det flere møter rundt den interkommunale planleggingen av ny E18. For Risør gjelder det så først og fremst utforming av det nye Risør-krysset der det må tas hensyn til både kollektivtransport og næringsutvikling. Vi har også interesser i å ivareta natur- og jaktinteresser i gele området. Denne uka blir det blant annet møte med Risør Viltlag. Det blir også styremøte i det interkommunale plansamarbeidet der vi trolig går for å utsette planprosessen noe, med endelig vedtak november 2021.

Ungdomsråd

Torsdag er det møte i kommunens ungdomsråd. Rådet kommer med egne saker og vi tar også opp aktuelle saker i den kommunale saksbehandlingen. Det blir også gjennomgang av smittevern og korona-situasjon sett fra ungdommens perspektiv.

Opplæringskontoret

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder (OKOS) har årsmøte torsdag. Her deltar jeg sammen med andre ordførere i Agder. Kontorets arbeidsområde er fag underlagt opplæringsloven som naturlig faller inn under offentlig sektor. Det skal bidra til å opprettholde et antall lærlinger i regionen, som er tilstrekkelig til å sikre det behov for faglig arbeidskraft som regionen har. Risør kommune har læreplasser i helsearbeiderfaget, barn- og ungdom  og kontor og administrasjon.

Miljøfyrtårn

Fredag deler jeg ut diplom til Garthe Grøntanlegg i Risør som nå er sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.