Politiet og Kripos har identifisert personen som ble funnet ved Nautholmen i Tvedestrand 27. mars i år.

Tekst: Tore Myrberg

Det viser seg nå at den avdøde kvinnen er tyske Ksenja Bajkalov.

Avdødes pårørende har blitt orientert om at norsk politi går ut med navnet.

– Som følge av at norsk politi oversendte DNA-profil til øvrige europeiske land, ble det treff i en savnetsak i Tyskland. Det har nå blitt verifisert at vårt funn er den savnede i den tyske saken, sier etterforskningsleder ved Holt lensmannsdistrikt, Steffen Wam Schneider.

Den savnede ble sist sett 2. oktober 2020 i byen List i Tyskland. Omstendighetene rundt hennes forsvinning er per dags dato ikke kjent for tysk politi.

Saken etterforskes nå av tysk politi, og norsk politi bistår ved behov.