Risør By har etter råd fra Risør kommune bestemt seg for å avlyse det planlagte vårmarkedet 8. mai.

Tekst: Tore Myrberg

Risør kommune har nå gått ut med en klar melding til arrangører av markeder og andre typer arrangementer som samler mer enn 20 deltakere.

– Alle som planlegger arrangementer, altså samlinger med mer enn 20 personer utendørs, må kontakte kommuneoverlegen for råd og veiledning. Kommunikasjonen skal foregå skriftlig på e-post. Grunnleggende gir vi råd om at arrangementer vurderes avlyst eller utsatt. Spesielt gjelder det arrangementer som samler mennesker fra flere kommuner, skriver ordfører Per Kristian Lunden i en pressemelding.

Tar affære

Det har ført til at Risør By velger å stoppe sin rekke av markeder før sommeren.

– Vi har bestemt oss for å avlyse markedet 8. mai, og trolig vil det samme skje med markedet som var planlagt 12, juni, forteller Mona Rhein i Risør By AS til iRisør.no.

Ordføreren sier han har fått henvendelser etter markedet sist helg på torvet.

– Henvendelsene gikk på at markedet på Torvet sist lørdag samla mye folk som sto og beveget seg tett og der mange berørte og holdt i de samme gjenstandene. Jeg vil ikke ta stilling til om smittevernet var dårlig under markedet i Risør, men vil minne om at det er klare råd og regler for slike arrangementer.

Spørsmål om nødvendighet

De reglene går blant annet ut på at området skal være avgrenset, det skal være kontroll ved tydelige inn- og utganger og det skal være registrering av hvor mange som er inne på området.

– Registrering av deltakere og gjester er også viktig for å sikre eventuell smittesporing. Håndsprit og generell henstilling om å holde avstand er bra, men ikke tilstrekkelig. Det bør også stilles et grunnleggende spørsmål om det er nødvendig med markeder og andre typer arrangementer nå, særlig de som samler folk fra flere kommuner, sier Lunden.

Han påpeker videre at det skal ha vært uklart hvem som sto som arrangør under vårmarkedet i Risør.

– Initiativet kom fra en privatperson i samarbeid med Risør By. Privatpersonen opplyser at hun oppfattet at Risør By var arrangøren og det er også Risør By som inviterer til nytt marked 8. mai. Jeg har hatt en god dialog med daglig leder i Risør By om smittevern og arrangementer og jeg oppfatter at ansvaret for smittevern i det hele tas veldig alvorlig. Godt smittevern nå kan også bidra til en best mulig sommersesong. Jeg forstår at folk lengter etter å samles og få gode opplevelser, men fortsatt må vi tenke smittevern i alt vi foretar oss.

Understreker viktighet av forsiktiget

Ordføreren avslutter pressemeldingen med å understreke viktighet av å holde på godt smittevern også videre.

– Smittesituasjonen i Agder er alvorlig og vi får sterke formaninger fra Statsforvalter og fylkeslege om å passe spesielt på nå. Vi har hatt lange runder med russen for å begrense og utsette russefeiring. Vi har også fulgt oppfordringen om å avholde politiske møter digitalt. I tillegg arbeider vi målbevisst med festivalene for å planlegge med svært godt smittevern. Vi skal ikke nå gi noen signaler om at smittefaren er på hell eller at det kan slakkes av på smittevernet. Tvert i mot; smittesituasjonen er labil og vi kan over natta få alvorlig smittespredning også hos oss. At ganske mange nå har fått første vaksine-dose gir heller ingen friheter i forhold til smittevernet, avslutter Per Kristian Lunden.