Halvorsen, Bertelsen og Lindstøl får kjøpe Tollboden for åtte millioner kroner. Gevinsten av salget settes på fond til svømmehall.

Tekst: Tore Myrberg

(Det er gjort endringer i saken 20:04 hvor det presiseres at det er gevinst ved salg som settes på fond for svømmehall)

Det tok lang tid med avklaring av habilitetsspørsmål før politikerne startet selve behandlingen av salget av Tollboden i dagens bystyremøte. Men, til slutt kunne man diskutere selve salget.

Det vil si, først var det også en lang debatt om hele saken burde utsettes, men dette fikk ikke flertall.

Et bud som kom inn denne uken, som visst nok var høyere enn budet fra Halvorsen, Bertelsen og Lindstøl, skapte også litt uro. Men, kommunedirektøren hadde forsikret seg gjennom juristnettverket kommunen bruker at det var mest ryddig å se vekk fra det budet.

Da man kom til selve avstemmingen på om bygget skulle selges, stemte 24 for og fire i mot.

Men, saken stoppet ikke der. Under behandlingen kom Tove Hansen (Ap) med et forslag om at gevinsten av et salg skulle settes på fond for svømmehall, og ikke brukes på Kyststi som vedtatt tidligere.

Dette forslaget fikk flertall med 15 for og 13 i mot.

I tillegg ønsket Ragni MacQueen Leifson (Ap) en endring i teksten i forhold til forslaget fra kommunedirektøren og innstillingen fra formannskapet.

Det handlet om en spesifisering i teksten om at kommunedirektøren må ta utgangspunkt i gjeldende vilkår for sammenlignbare tilfeller når det skal inngås avtale om parkeringsplasser. Og, ikke minst, at en avtale om bruk av uteområdene rundt Tollboden skal behandles av bystyret.

Også dette ble vedtatt 15 – 13.