Det er en liten nedgang i arbeidsledigheten i Risør den siste måneden. 107 personer er registrert som helt ledige ved utgangen av april.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: NAV Agder

69 menn og 38 kvinner står som helt ledige, noe som betyr at 3,5 prosent av arbeidsstyrken i Risør er registrert som arbeidsledige. Tilsvarende tall ved utgangen av april i fjor var, på grunn av koronanedstenginger, hele 8 prosent.

Det er også verdt å merke seg at ledigheten synker mindre i Risør enn fylket som helhet. Mens Risør og Agder lå likt på 3,6 prosent for en måned siden, er nå ledigheten i Agder nede i 3,2 prosent. På landsbasis er arbeidsledigheten på fire prosent.

Her er pressemeldingen fra NAV Agder:

600 færre arbeidssøkere i Agder siste måned

Fredag 30. april var 9 557 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. – Det er 637 færre enn for en måned siden. Samtidig er det nå 212 færre registrerte permitterte enn i mars, sier konstituert direktør i NAV Agder, Hilde Høynes.

4 832 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 4 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder er redusert med 595 personer siste måned.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 6 263 personer, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er på 4,6 prosent.

3 294 personer er nå registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Dette er 17 færre enn forrige måned. Totalt var dermed 9 557 personer, eller 6,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

1 255 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 1 469 av de delvis ledige. Til sammen er 2 727 personer permittert. Dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken og er 212 personer færre enn i mars.

Nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 889 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV Agder. 30 prosent av de nye oppga permittering som grunn. I tillegg er 1 355 av de som var registrert som arbeidssøkere i mars ikke lenger registrert hos NAV Agder i april. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant helt ledige er det flest innen reiseliv og transport (898), butikk og salgsarbeid (622) og serviceyrker og annet arbeid (537). Bygg og anlegg har den største nedgangen i helt ledige siste måned, med 132 færre enn for en måned siden.

– Også innenfor reiseliv og transport ser vi at mange permitterte nå kommer tilbake i jobb, helt eller delvis. Den siste måneden er det blitt 72 færre helt og delvis ledige i denne gruppen, sier Hilde Høynes.

Blant de helt ledige i Agder er det nå 1 517 personer som har vært arbeidssøkere i over ett år. I mars er det registrert 2 417 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg (426) og undervisning (287).

-Det gir grunn til bekymring at nesten en av tre blant de helt ledige i Agder har vært utenjobb i over et år.

Samtidig er det positivt å se at antallet jobber som er utlyst i fylket er på omtrent samme nivå som i mars 2019, altså året før korona-pandemien rammet oss, sier konstituert direktør i NAV Agder, Hilde Høynes.