Vi har fått denne rapporten fra onsdagens seniortur til Eikeland Verk. Som vanlig er den ført i pennen av Thomas Juell.

Tekst og foto: Thomas Juell

Det må være det gode været og ikke minst det sosiale samværet som trekker. Denne gangen var vi 25 glade sjeler som så frem til en tur i naturen.

Eikeland Verk var målet og en trivelig tur ble det. Med bil gikk det raskt ut av Risør, her trenges ingen ny Risørvei nei, så litt nordover på E 18 for så å ta av til høyre i rundkjøringen for å komme inn på Søndeledsveien (418). Søndeledveien fikk nytt navn da vi krysset kommunegrensen til Gjerstad og heter deretter Gjerstadveien. Ved skiltet Eikeland Verk tok vi av til høyre og fulgte Eikelandsveien til vi kom over Fossbrua hvor vi parkerte.

Deretter fulgte vi Verksveien forbi forvalterboligen og opp til Gata som området langs arbeiderboligene ble kalt. Om disse sier Riksantikvaren: Eikelands verk er et kulturminne av nasjonal verdi.

Litt historie

For oss Risørboere hører det med til historien at etter  verket ble grunnlagt i 1706 gikk det gjennom mange hender før vår Eidsvollmann Henrik Carstensen overtok stedet i 1799 og som drev det frem til 1835. Hans hovedarving Carsten Henrik Carstensen som bygget forvalterboligen, døde i 1852 og da var det Jacob Aal som overtok. Han eide som kjent Nes jernverk og drev Eikeland som underbruk til Nes frem til Eikeland Verk gikk konkurs i 1884.

Det var malmen i fjellet, vannet i elven og gode fraktforbindelser som muliggjorde plasseringen av jernverket. Etter konkursen tok Gjerstad herred overtok eiendommen. Vannfallet har vært benyttet som kraftressurs fra jernverkets start i 1706, og fra 1888 til 1916 var det også et tresliperi her. I dag er den eneste industrien i området et kraftverk som startet sin produksjon i 1916.

Siden været var så godt, kunne vi lett ha fortsatt videre rundt Svarttjern, passert Lomtjerna og Gåstjerna for så å komme til Svartgruvene. Men, det får være til en annen gang.

Etter å ha kommet vel frem til Svartstranda valgte vi å slå oss ned for å nyte vårt medbragte.  En fin rasteplass hvor vi også fikk tid til litt lek og sosialt samvær. Thomas tok vare på det kulturelle ved litt diktlesing, og fødselsdagssangen ble sunget da vi hadde en i vår midte som fylte år. Da dette var en dame, nevnes her hverken navn eller alder, men vi gratulerer.

Den gamle skolen

På returen stakk vi innom Gata og ble vist rundt i den gamle skolen fra 1840 av grunneier Kristen Strat. Han kunne fortelle at bygget har kommet på plass på den gamle grunnmuren igjen etter en del utbedringer.

Allerede i 1918 ble skolebygget tatt ned og fraktet på elven ned til Hagane i Søndeled hvor det har stått frem til 2010 da det ble plukket fra hverandre av Gjerstad historielag og tømmeret oppbevart på en låve i Brokeland.

Med hjelp av to menn fra Litauen har nå skolebygget igjen kommet til heder og verdighet, hele 125 kvm. Ikke helt ferdig, men snart. Det har blitt et flott bygg, med mye opprinnelig glass i vinduene. Pussig nok er det en del svarte felt i annen etasje, kalt blendingsvinduer, som vil illudere en effekt av høye vinduer. Det gjorde at når du så bygget fra den andre siden av Vadstøvannet, ble du imponert. Store deler av verket ble fredet allerede i 1923  og nå ser det ut til at resten blir fredet.

En flott tur som gir oss flere gode minner. Neste onsdag går turen til Vedlausfjell i Gjerstad.