Ordførere Per Kristian Lunden (Ap). Foto: Tore Myrberg

Ordfører Per Kristian Lunden synes det føles litt vondt å legge store begrensinger rundt 17. mai, men har ikke noe valg. Her er ordførerens uke.

17. mai-program

18. mai-komiteen i Risør har laget et fint program for grunnlovsdagen med stor vekt på smittevern. Det blir en feiring der vi ikke vil at folk skal samles, noe som egentlig strider mot hele ideen bak en tradisjonell 17. mai-feiring. Sammen med kommuneoverlegen går jeg mandag gjennom det foreslåtte programmet før det offentliggjøres. Det føles litt vondt å måtte legge så store begrensninger på en nasjonaldag mange, ikke minst barn, gleder seg til. Vi følger også opp dialogen med russen i Risør rundt smittevern og russefeiring.

Barnevern

Tirsdag inviterer Statsforvalteren i Agder til informasjonsmøte om barnevernreformen som iverksettes januar 2022. Reformen legger spesiell vekt på samhandling og forebygging.

Boliger Søndeled

Tirsdag har vi møte med styret i Søndeled bygg for å diskutere ulike boligprosjekter i Søndeled sentrum.

Byjubileum

Programkomiteen for byjubileet 2023 har workshop tirsdag kveld. Målet er å foreslå rammer for jubileets mål og ambisjoner før lag, foreninger og andre aktører kan bidra med ideer og planer.

Smittevern og korona

Vurderinger av smittevern og fare for smittespredning vil være sentralt i kommunens beredskapsarbeid også denne uka. Kommunens kriseteam har møte hver onsdag og ellers kontakt etter behov. Det blir nytt ukentlig møte med Agder fylkeskommune og kommunens organisasjon KS. Smittesituasjonen er fortsatt ustabil med fare for lokale utbrudd. Det ser vi flere steder i fylket.

Covid19-vaksinering

Denne uka får Risør 210 Covid19-vaksiner. Det er dessverre et langt lavere antall enn uka før og færre enn vi hadde forventet ut fra tidligere prognoser. Flere av dosene vi får denne uke vil bli benyttet til revaksinering av de som har fått første dose. Vi håper å få betydelige flere vaksinedoser i ukene framover. Vi har så langt mottatt 2161 vaksinedoser i Risør.

E18-planlegging

Også denne uka blir det flere møter rundt den interkommunale planleggingen av ny E18. For Risør gjelder det så først og fremst utforming av det nye Risør-krysset der det må tas hensyn til både kollektivtransport og næringsutvikling. Vi har også interesser i å ivareta natur- og jaktinteresser i hele området. Nye veier vil i løpet av denne uka gjøre ferdig planforslaget som i ukene etter skal formidles og forstås. Det blir presentasjon av planforslaget i neste bystyremøte.

Agdertinget

Fredag er det Agdertinget der ordførere i Agder møtes (denne gang digitalt) med Agder-benken på Stortinget for å ta opp felles utviklingssaker. Blant viktige saker denne gang er utviklingsmuligheter for hav-vind og mye fag og grader ved Universitetet i Agder (UiA).

Østre Agder

Fredag er det møte i representantskapet i Østre Agder interkommunale råd (regionråd). NHO Agder vil gi en oppdatering av situasjonen for det lokale næringslivet i Østre Agder. Det blir også gjennomgang av utvikling av tomter for nærings- og industriutvikling i regionen. Av andre saker av organisering av videre arbeid med vanndirektivet, status for Vegår videregående skole og videre arbeid med Jernbaneplattform Agder og Bynett Sør.

8. mai

Lørdag er det 8. mai, frigjørings- og veterandagen. I Risør blir det et digitalt arrangement på grunn av smittevern. Vi kan bare invitere inntil 20 deltakere til en enkel seremoni ved minnestøtten på Solsiden og i Konvoibyen. Dette formidles digitalt for alle som vil «delta». Forsvaret ved Marinemusikken i Horten deltar som vanlig i markeringen i Risør. De sender en signalgruppe med tromme og trompet som i fjor.